Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 9: Will it really happen?

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

We will go on vacation:

in a month.

in two weeks.

next week.

on Monday.

this evening.

tomorrow.

soon.

later.

Dịch:

Chúng ta sẽ có kì nghỉ:

trong 1 tháng.

trong 2 tuần.

tuần tới

vào ngày thứ Hai.

tối nay.

ngày mai

sớm

muộn.

2. Ask and answer

tomorrow           next Monday      this evening         on Saturday         in three days

 

+ When will we look at the stars?

=> This evening.

Hướng dẫn giải.

+ When will we walk in space?

=> Tomorrow.

+ When will we fly to venus?

=> In three days.

+ When will we walk on the moon?

=> On Saturday.

+ When will we go back to Earth?

=> Next Monday.

3. Now write sentences about the moon trip.

We will look at the stars this evening. We will …

Hướng dẫn giải:

We will look at the stars this evening. We will walk in space tomorrow. We will fly to venus in three days. We will walk on the moon on Saturday. We will go back to Earth on next Monday.

4. Listen and sing.

Click here to listen

A trip to the moon!

Get in the rocket, we're leaving soon.

We're off on a trip to the moon.

We'll walk in space and look at the stars.

We're off on a trip to the moon.

Tonight we'll eat through a tube.

We're off on a trip to the moon.

And next week we'll come back to Earth.

We're off on a trip to the moon.

Dịch:

Chuyến đi tới mặt trăng!

Hãy lên tàu vũ trụ, chúng ta sẽ rời đi ngay.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Chúng ta sẽ đi bộ trong không gian và ngắm các vì sao.

Chúng ta đang khởi hành chuyến đi tới mặt trăng.

Tối nay chúng ta sẽ ăn qua một cái ống.

Chúng ta đang khởi hành đến mặt trăng.

Và tuần tới chúng ta sẽ trở về Trái Đất.

Chúng ta đang khởi hành tới mặt trăng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me