Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 8: The best bed!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar 2 and Song - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

Let's learn!

This bed is good.

This one is better.

This one is the best.

This bed is bad.

This one is worse.

This one is the worst.

Dịch:

Hãy học!

Cái giường này tốt.

Cái này tốt hơn.

Cái này tốt nhất.

Cái giường này tệ.

Cái này tệ hơn.

Cái này tệ nhất.

2. Talk about the picture.

good     better        the best      bad      worse      the worst

 

Hướng dẫn:

+ I think bag number six is the good. Bag number five is the worse than bag number four.

+ I think kite number eight is the worst. Kite number nine is the worse than kite number seven.

3. Now write sentences about the pictures.

4. Listen and sing.

Click here to listen


Saturday was the best of all!

Monday was bad. I lost my hat.

Tuesday was worse. I broke my bat.

Wednesday was the worst of all.

I bumped my head on the classroom wall.

Thursday was good. I did well at school.

Friday was better. I went to the pool.

But Saturday was the best of all.

I went to the park and played baseball.

Dịch:

Thứ Bảy là ngày tuyệt nhất trong tất cả.

Thứ hai rất tệ. Tôi bị mất cái mũ.

Thứ Ba tệ hơn. Tôi bị gãy cái gậy.

Thứ Tư là tệ nhất.

Tôi đập đầu vào tường của lớp học.

Thứ Năm thật tốt. Tôi đã tốt đẹp ở trường.

Thứ Sáu tốt hơn. Tôi đã đến hồ bơi.

Nhưng thứ Bảy là tuyệt nhất trong tất cả.

Tôi đã đến công viên và chơi bóng chày.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me