Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 6: Whose jacket is this?

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

team: nhóm

jacket: áo khoác

sneakers: giày chơi quần vợt

trophy: cúp

kick: đá

score a goal: ghi bàn

backpack: balo đeo sau

win (won): chiến thắng

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. Leo: Come on. Let's play soccer!

Max: Great! Let's make two teams. Leo and Amy against Holly and me.

2. Leo: It's cold now. Let's put on our jackets.

Max: Whose jacket is this? Is it yours, Amy?

Amy: Yes, it's mine. Thanks.

3. Amy: Is this one yours, Leo? It's blue.

Leo: Yes, my jacket's blue.

Max: This one is mine. And this blue jacket is hers. Here you are, Holly.

4. Holly: That jacket is very small, Leo.And mine is really big.

Leo: Oh no! I have yours. That's why it's so small for me!

Dịch:

1. Leo: Đến đây. Hãy cùng chơi bóng đá!

Max: Tuyệt! Hãy chia làm 2 đội. Leo và Amy đấu với Holly và tớ.

2. Leo: Bây giời trời lạnh. Hãy mặc thêm áo khoác của chúng ta.

Max. Áo khoác này của ai? Của em sao, Amy?

Amy: ĐÚng vậy, của em. Cảm ơn.

3. Amy: Cái này của anh sao, Leo? Nó màu xanh nước biển.

Max: Cái này của anh. Và cái áo khoác màu xanh nước biển này của em ấy. Của em đây, Holly.

4. Holly: Cái áo khoác này rất nhỏ, Leo. Và của em thì rất lớn.

Leo: Ôi không, Anh đang mặc áo của em. Đó là lý do mà nó nhỏ với anh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me