Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 6: Whose jacket is this?

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Dịch:

smell: ngửi

shell: vỏ

mirror: gương

carrot: cà rốt

cherry: anh đào

2. Listen and read.

Click here to listen

I'm waiting at the door, looking in the mirror, and brushing my hair.

I'm going to beach with my friend today!

I'm going to take my doll. Her name is Carrie.

We have a picnic: sanwiches, cheese, carrots, and cherries. We're going to look for shells and smell the ocean air. Oh! I can hear the doorbell.

My friend is here.

Dịch:

Tôi đang đợi ở cửa, nhìn vào gương và chải tóc của tôi.

Tôi sẽ đi ra biển với bạn của tôi hôm nay!

Tôi sẽ mang theo búp bê của tôi. Tên của em ấy là Carrie.

Chúng tôi có một chuyến picnic: sandwiches, phô mai, cà rốt, và anh đào.

Chúng tôi sẽ đi tìm kiếm vỏ ốc và hít không khí đại dương. Oh!

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông cửa.

Bạn của tôi ở đây.

3. Read again. Circle the words with "ll" and underline the words with "rr".

Hướng dẫn giải:

"ll": doll, shells, smell, doorbell.

"rr": mirror, Carrie, carrots, cherries.

4. Match and write.

 

Hướng dẫn giải:

1 – doll

2 – bell

3 – mirror

4 – carrot

5 – cherry

6 – smell

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me