Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

Giải bài tập Lịch sử lớp 5

Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 13 SGK Lịch sử 5. Câu 1: Em hãy kể lại phong trào Đông du...

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du. Ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản


Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập ?

Trả lời:

Vì họ mong mau chóng học xong để trở về cứu nước. Họ luôn cố gắng học tập về kĩ thuật, quân sự từ đó tìm ra con đường giải phóng dân tộc


Bài 1 trang 13 SGK Lịch sử 5

Em hãy kể lại phong trào Đông du.

Trả lời:

Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.

Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904) và được cử ra nước ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Năm 1905,

Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam.Phan Bội Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học

Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật họcAi cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.


Bài 2 trang 13 SGK Lịch sử 5

Vì sao phong tràọ Đông du thất bại ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me