Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng nhất:

I - Đọc bài Về thăm bà (Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng nhất:

1. Những chi tiết liệt kê trong dòng nào cho thấy bà của Thanh đã già ?

□ Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

□ Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

□ Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

2. Tập hợp nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đổi với Thanh ?

□ Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

□ Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương.

□ Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, che chở cho cháu.

3. Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà ?

□ Có cảm giác thong thà, bình yên.

□ Có cả giác được bà che chở.

□ Có cảm giác thong thà, bình yên, được bà che chở.

4. Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình ?

□ Vì Thanh luôn yêu mến, tin cậy bà.

□ Vì Thanh là khách của bà, được bà chăm sóc, yêu thương.

□ Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.

II - Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước câu trả lời đúng:

1. Tìm trong truyện về thăm bà những từ cùng nghĩa với từ hiền.

□ Hiền hậu, hiền lành,

□ Hiền từ, hiền lành.

□ Hiền từ, âu yếm.

2Câu Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế, có mấy động từ, mấy tính từ ?

□ Một động từ, hai tính từ. Các từ đó là :

- Động từ : .............................

- Tính từ :...............................

□ Hai động từ, hai tính từ. Các từ đó là :

- Động từ :...............................

- Tính từ :................................

□ Hai động từ, một tính từ. Các từ đó là :

- Động từ :...............................

- Tính từ:.................................

3. Câu Cháu đã vê đấy ư ? được dùng làm gì ?

□ Dùng để hỏi.

□ Dùng để yêu cầu, đề nghị.

□ Dùng thay lời chào.

4. Trong câu Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ, bộ phận nào là chủ ngữ ?

□ Thanh

□ Sự yên lặng

□ Sự yên lặng làm Thanh

TRẢ LỜI:

I - Đọc bài Về thăm bà (sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □  trước câu trả lời

đúng nhất:

1. Những chi tiết liệt kê trong dòng nào cho thấy bà của Thanh đã già ?

x  Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

2. Tập hợp nào dưới đây liệt kê đầy đủ các chi tiết nói lên tình cảm của bà đối với Thanh ?

x  Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

3. Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà ?

x Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở

4. Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình ?

x  Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.

II - Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □  trước câu trả lời đúng :

1. Tìm trong truyện về thăm bà những từ cùng nghĩa với từ hiền.

x  Hiền từ, hiền lành.

2. Câu Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế, có mấy động từ, mấy tính từ ?

x Hai động từ, hai tính từ.

Các từ đó là :

- Động từ : trở về, thấy

- Tính từ : bình yên, thong thả

3. Câu Cháu đã về đấy ư ?được dùng làm gì ?

x Dùng thay lời chào.

4. Trong câu Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ, bộ phận nào là chủ ngữ ?

x  Sự yên lặng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác