Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức

TUẦN 4: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây: Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn. Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây:

Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.

Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Câu 1 trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Thảo luận.

a. Xác định nội dung thảo luận,

Ví dụ: Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

b. Tổ chức thảo luận theo nhóm

Lưu ý: Ghi chép kết quả thảo luận (ở bước 3).

Trả lời:

a. Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

- Thời gian quyên góp: 14/10/2023

- Địa điểm quyên góp: phòng học Lớp 4A

- Cách thức quyên góp: hiện vật là sách báo

- Phân công nhiệm vụ:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Huyền Trang, Ngọc Anh, Trần Linh

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Mai Linh, Minh, Mai, Chí Dũng

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Anh, Ngọc, Huy

+ Đóng gói: Ngọc Minh, Châu, Đình Nam

b. Các em tiến hành thảo luận theo nhóm. 

Câu 2 trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Lập dàn ý.

Dựa vào các ý đã ghi chép, lập dàn ý theo mẫu.

Trả lời: 

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Chí Dũng (chủ tọa)

- Trần Linh (thư kí)

- Huyền Trang, Ngọc Anh, Mai Linh, Minh, Mai, Trần Anh, Ngọc, Huy, Ngọc Minh, Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Huyền Trang, Ngọc Anh, Trần Linh

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Mai Linh, Minh, Mai, Chí Dũng

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Anh, Ngọc, Huy

+ Đóng gói: Ngọc Minh, Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Trần Linh

Câu 3 trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Góp ý và chỉnh sửa dàn ý.

- Báo cáo có đầy đủ các phần theo quy định.

- Kết quả thảo luận được thể hiện chính xác, rõ ràng.

Trả lời: 

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Chí Dũng (chủ tọa)

- Trần Linh (thư kí)

- Huyền Trang, Ngọc Anh, Mai Linh, Minh, Mai, Trần Anh, Ngọc, Huy, Ngọc Minh, Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Huyền Trang, Ngọc Anh, Trần Linh

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Mai Linh, Minh, Mai, Chí Dũng

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Anh, Ngọc, Huy

+ Đóng gói: Ngọc Minh, Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Trần Linh

Vận dụng

Hỏi những người quanh em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác. Ghi lại tên các trường học, cơ quan đó. 

Phương pháp:

Em tiến hành hỏi những người quan em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác và ghi lại tên các trường học, cơ quan. 

Lời giải:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy,…. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác