Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau. 3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống

a).......... học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b).......... bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c).......... mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

TRẢ LỜI: 

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống :

a)  học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ các bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

- Nhờ chăm chỉ học, bạn Trang đạt kết quả tốt trong học tập.

Do thức khuya, tôi dậy trễ.

Vì mưa, đường trơn trượt.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác