Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

4. Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn rồi viết vào chỗ trống để giải các câu đố dưới đây :

1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

□ Đi chơi ở công viên, hồ nước gần nhà.

□ Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

□ Đi làm việc xa nhà một thời gian.

2. Theo em, thám hiểm là gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

□ Tìm hiểu về đời sống của người dân xung quanh nơi mình ở.

□ Đi chơi xa để xem phong cảnh hoặc nghỉ ngơi, chữa bệnh.

□ Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì ?

4. Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn rồi viết vào chỗ trống để giải các câu đố dưới đây :

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mỡ, sông Tiền, sồng Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông cầu)

 

Câu đố

Tên sông

a)

b)

c)

 

d)              e)

g)

h)

 

i)

Sông gì đỏ nặng phù sa ?

Sông gì lại hoá được ra chín rồng ?

Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì ?

Sông tên xanh biếc sông chi ?

Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời ?

Sông gì chẳng thể nổi lên ?

   Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu ? Sông nào ?

Sông nào nơi ấy sóng trào Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn ?

 

..........

...........

...........

 

............

............

............

...........

 

............

TRẢ LỜI:

1Những hoạt động nào được gọi là du lịch ? Đánh dấu X vào [...] trước ý trả lời đúng :

[x] Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

2. Theo em, thám hiểm là gì ? Ghi dấu X vào [...] trước ý trả lời đúng : 

[x] Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.

3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn nghĩa là gì ?

Em hiểu câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" nghĩa là khi đi ra ngoài xã hội việc gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ giúp ta học hỏi được nhiều điều hay, có ích.

4. Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn, rồi viết vào chỗ trống để giải các câu đố dưới đây :

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu).

 

Câu đố

Tên sông

a)

b)

c)

 

d)              e)

g)

h)

 

i)

Sông gì đỏ nặng phù sa ?

Sông gì lại hoá được ra chín rồng ?

Làng quan họ có con sông

Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì ?

Sông tên xanh biếc sông chi ?

Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời ?

Sông gì chẳng thể nổi lên ?

   Hai dòng sông trước sông sau

Hỏi hai sông ấy ở đâu ? Sông nào ?

Sông nào nơi ấy sóng trào Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn ?

 

Sông Hồng

Sông Cửu Long

Sông Cầu

 

Sông Lam

Sông Mã

Sông Đáy

Sông Tiền - Sông Hậu

 

Sông Bạch Đằng

 


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác