Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi. 1. Viết tên các trò chơi sau vào các nhóm ở dưới: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : ĐỒ CHƠI - TRÒ CHƠI

1. Viết tên các trò chơi sau vào các nhóm ở dưới: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

-  Trò chơi rèn luyện sức mạnh : ........................

-  Trò chơi rèn luyện sự khéo léo : .....................

-  Trò chơi rèn luyện trí tuệ :..............................

2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây theo mẫu (ghi dấu + vào ô thích hợp):

Thành ngữ,  tục ngữ

Nghĩa 

Chơi với lửa

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

Chơi diều đứt dây

Chơi dao có ngày đứt tay

a) Làm một việc nguy hiểm

+

 

 

 

b) Mất trắng tay

 

 

 

 

c) Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ

 

 

 

 

d) Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

 

 

 

 

3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn :

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

M : Em sẽ nói vói bạn : “Ở chọn nơi,chơi chọn bạn”. Cậu nên...........................

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

TRẢ LỜI:

1. Ghi tên các trò chơi sau vào bảng phân loại : nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.

- Trò chơi rèn luyện sức mạnh : kéo co, đấu vật, đá bóng,...

- Trò chơi rèn luyện sự khéo léo : nhảy dây, lò cò, đá cầu,...

- Trò chơi rèn luyện trí tuệ : cờ tướng, cờ vua, xếp hình,...

2. Chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với mỗi nghĩa dưới đây theo mẫu (Ghi dấu + vào ô thích hợp):

Thành ngữ, tục ngữ

Nghĩa

Chơi với lửa

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn

Chơi diều đứt dây

Chơi dao có ngày đứt tay

a) Làm một việc nguy hiểm

+

 

 

 

b) Mất trắng tay

 

 

+

 

c) Liều lĩnh ắt gặp tai họa

 

 

 

+

d) Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống

 

+

 

 

3. Chọn những thành ngữ, tục ngữ thích hợp ở bài tập 2 để khuyên bạn :

a) Nếu bạn em chơi với một số bạn hư nên học kém hẳn đi.

M: Em sẽ nói vói bạn : “Ở chọn nơi,chơi chọn bạn”. Cậu nên chơi với các bạn ngoan thì cậu sẽ học tốt hơn.

b) Nếu bạn em thích trèo lên một chỗ cao chênh vênh, rất nguy hiểm để tỏ ra là mình gan dạ.

Em sẽ khuyên bạn “Nguy hiểm lắm, cậu xuống ngay đi, đừng có mà chơi với lửa" hoặc : “Chơi dao có ngày đứt tay, cậu té bây giờ, xuống!"

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác