Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

Luyện từ và câu - Danh từ. 1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ

I  - Nhận xét

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

Xếp các từ tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp :

- Từ chỉ người

- Từ chỉ vật

- Từ chỉ hiện tượng

II - Luyện tập

1. Xếp những từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm : sách, cô giáo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.

- Nhóm 1: Từ chỉ ..... - Nhóm 2: Từ chỉ ....
- Các từ: ..... -  Các từ: .....

2. Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp :

giáo viên, thợ xây,........................................

TRẢ LỜI:

I - Nhận xét

1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đỡ xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

2. Xếp các từ em mới tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp :

 mưa, nắng, tiếng

-  Từ chỉ người: ông cha, cha ông 

-  Từ chỉ vật:sông, dừa, chân trời

-  Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, tiếng 

II  - Luyện tập

1. Xếp nhữna từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm : sách, cô giảo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.

- Nhóm 1 : Từ chỉ người.

Nhóm 2 : Từ chỉ vật.

- Các từ : cô giáo, mẹ, cha, anh chị, bộ đội.

- Các từ : sách, bút, vở, quần áo, khăn đỏ.

2. Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp : giáo viên, thợ xây, bác sĩ, họa sĩ, kĩ sư, công nhân, tài xế, y tá.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác