Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

1. Con ong bay đến bông hoa màu nào nếu: a) Con ong bay theo đường ghi các số chẵn. b) Con ong bay theo đường ghi các số lẻ.

Bài 1 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Con ong bay đến bông hoa màu nào nếu:

a) Con ong bay theo đường ghi các số chẵn.

b) Con ong bay theo đường ghi các số lẻ.

Lời giải

a) Con ong bay theo đường ghi các số chẵn (là con đường ghi số 4 210 và 6 408) thì bay đến bông hoa màu xanh.

b) Con ong bay theo đường ghi các số lẻ (là con đường ghi số 2 107 và 1 965) thì bay đến bông hoa màu vàng.

Bài 2 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Nêu số nhà còn thiếu.

Lời giải:

Các số nhà còn thiếu lần lượt là:

a) Bên dãy số chẵn: 120; 122; 124

Em điền:

b) Bên dãy số lẻ: 121; 123; 125

Em điền:

Bài 3 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

a) Số?

  • Biết 116 và 118 là hai số chẵn liên tiếp. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau ? đơn vị.
  • Biết 117 và 119 là hai số lẻ liên tiếp. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau ? đơn vị.

b) Nêu tiếp các số chẵn để được ba số chẵn liên tiếp: 78; ?; ?.

  • Nêu tiếp các số lẻ để được ba số lẻ liên tiếp: 67; ?; ?.

Lời giải:

a)

  • Biết 116 và 118 là hai số chẵn liên tiếp. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.
  • Biết 117 và 119 là hai số lẻ liên tiếp. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

b) Ba số chẵn liên tiếp: 78; 80; 82.

    Ba số lẻ liên tiếp: 67; 69; 71.

Bài 4 trang 13 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Từ hai trong ba thẻ số 7, 4, 5, hãy lập tất cả các số chẵn và các số lẻ có hai chữ số.

Lời giải:

Từ hai trong ba thẻ số 7, 4, 5 ta lập được

- Các số chẵn có hai chữ số: 74; 54

- Các số lẻ có hai chữ số: 47; 45; 57; 75 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác