Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 12

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài tập trang 10, 11 SBT Địa lý 12. Bài 2. Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau :

Bài 1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Bằng kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau :

Đặc điểm chung của địa hình nước ta

Biểu hiện

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Đặc điểm chung của địa hình nước ta

Biểu hiện

Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp

- Địa hình đồi núi chiếm 3/4, đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích đất đai.

- Đồi núi thấp chiếm hơn 60% diện tích nước ta. Nếu kể cả đồng bằng thì địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích, địa hình cao trên 2000m chỉ chiếm khoảng 1% diện tích của cả nước.

Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng

- Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại, tạo nên sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng.

- Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính:

+ Hướng tây bắc- đông nam thể hiện rõ rệt từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ (Trường Sơn Nam).

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi

- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông

Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người

Con người đã có những tác động mạnh mẽ làm biến đổi địa hình nguyên thủy.

- Tích cực: trồng rừng, xây dựng các công trình thủy lợi trên cơ sở phát triển bền vững,...

- Tiêu cực: khai thác khoáng sản, phá rừng,... không có quy hoạch bền vững,...


Bài 2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Hãy so sánh địa hình của vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc bằng cách hoàn thành nội dung của bảng sau :

Tiêu chí

 

Vùng núi Đông Bắc

Vùng núi Tây Bắc

Giống nhau

 

Khác nhau

Phạm vi

 

 

Độ cao

 

 

Hướng địa hình

 

 

Trả lời:

Tiêu chí

Vùng núi Đông Bắc

Vùng núi Tây Bắc

Giống nhau

- Đều là vùng núi với nhiều dạng địa hình bị chia cắt phức tạp

- Hướng các dòng sông trùng với hướng các dãy núi

Khác nhau

Phạm vi

Nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng

Nằm giữa sông Hồng và sông Cả

Độ cao

Thấp hơn

Cao hơn

Hướng địa hình

Vòng cung là chủ yếu

Tây Bắc- Đông Nam là chủ yếu

 


Bài 3 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam.

Tiêu chí

Đặc điểm địa hình vùng núi

Trường Sơn Bắc

Trường Sơn Nam

Phạm vi

   

Độ cao

   

Hướng địa hình

   

Độ nghiêng

   

Trả lời:
 

Tiêu chí

Đặc điểm địa hình vùng núi

Trường Sơn Bắc

Trường Sơn Nam

Phạm vi

Từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã

Từ dãy Bạch Mã trở vào Nam

Độ cao

Là vùng núi thấp

Là vùng núi và cao nguyên cao, đồ sộ

Hướng địa hình

Tây Bắc- Đông Nam là chủ yếu

Vòng cung là chủ yếu

Độ nghiêng

Tây Bắc- Đông Nam

Đông Bắc- Tây Nam

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác