Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 12

Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 bài tập trang 49, 50 SBT Địa lý 12. Bài 2. Nhận xét sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng

Bài 1 Trang 49 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG GIỮA CÁC VÙNG

(Đơn vị: nghìn đồng)

Vùng

Năm 1999

Năm 2010

Cả nước

295.0

1387.0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

210.0

905.0

Đồng bằng sông Hồng

280.3

1581.0

Bắc Trung Bộ

212.4

950.0

Duyên hải Nam Trung Bộ

252.8

1159.0

Tây Nguyên

344.7

1088.0

Đông Nam Bộ

527.8

2304.0

Đồng bằng sông Cửu Long

342.1

1247.0

a) Vẽ biểu đồ ( thanh ngang) thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2010

Trả lời:


Bài 2 Trang 49 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Nhận xét sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng

Trả lời:

Sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng:

-  Giai đoạn 1999 – 2010, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng đều tăng.

- Có sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng:

+ Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước (2304,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (905,0 nghìn đồng).

+ Các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn mức trung hình cả nước (năm 2010): Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

+ Các vùng còn lại có thu nhập hình quân đầu người/tháng thấp hơn mức trung bình cả nước.


Bài 3 Trang 50 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước

Trả lời:

Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước vì:

- Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Năm 2010 là 2304 nghìn đồng/ người.

- Có điều kiện thuận lợi, năng động, ưu thế về vị trí địa lý, về nguồn lao động lành nghề, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

- Đông nam bộ là trung tâm kinh tế, chính trị, chiếm phần lớn diện tích vùng kinh tế trọng điểm, cơ cấu ngành kinh tế hợp lý nên thu nhập bình quân cao.

 - Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển.


Bài 4 Trang 50 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Đồng bằng sông Hồng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế hơn so với đồng bằng Sông Cửu Long: Có nhiều trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông quan trọng, nhiều tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm…

Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế có lịch sử khai thác lâu đời hơn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, có tổng thu nhập rất lớn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác