Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Giải bài tập trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Điện thế nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào? ...

Câu 1 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Điện thế nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào? 

Trả lời:

* Điện thế nghỉ là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi không bị kích thích do sự chênh lệch nồng độ giữa các ion trong và ngoài màng (chủ yếu do \(K^+\) đi lại tự do qua màng).

* Sự hình thành điện thế nghỉ:

Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng sinh chất của nơron là do sự khác nhau về nồng độ các ion Na+, K+ giữa dịch mô và dịch bào, nên K+ có xu hướng di chuyển ra ngoài màng và Na+ lại có xu hướng di chuyển vào trong màng theo chiều građien nồng độ; nhưng ở trạng thái nghỉ, màng sinh chất chỉ có tính thấm chọn lọc đối với K+ nghĩa là cho phép kênh K "mở hé" để K+ đi ra trong khi kênh Na+ vẫn đóng. Khi K đi ra màng theo điện tích dương (+) và các anion (-) bị giữ lại bên trong màng đã tạo nên lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu, nên K+ cũng không thể đi ra một cách thoải mái (và cũng không thể đi xa khỏi màng) hơn nữa, K+ cũng chỉ đi ra một lượng nhất định còn nhờ hoạt động của bơm Na+/K+, do đó, duy trì được tính ổn định tương đối của điện thế nghỉ (-70mV đối với thần kinh mực ống). 


Câu 2 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn:

A. Phân cực, đảo cưc, tái phân cực.

B. Phân cực, mất phân cực, tái phân cực.

C. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

D. Phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

Trả lời:

Đáp án: C  


Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Trả lời:

Sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao miêlin ở chỗ (bảng sau):

Trên sợi trục không có bao miêlin

Trên sơi truc có bao miêlin

- Dẫn truyền liên tục trên suốt dọc sợi trục, chậm.

- Tiêu tốn năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+ .

- Dẫn truyền theo lối "nhảy cóc" qua các eo Ranvie nhanh.

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+ (bơm chỉ hoạt động ở eo Ranvie).

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me