Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Giải bài tập trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Cảm ứng là gì?....

Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Cảm ứng là gì?

Trả lời:

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển. 


Câu 2 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật? 

Trả lời:

Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật với cảm ứng ở thực vật:

-  Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng các cử động dinh dưỡng hoặc sinh trưởng.

-  Cảm ứng ở động vật cũng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường để tồn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đổi tùy thuộc vào mức độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thần kinh). 


Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Trả lời:

Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ hệ thần kinh dạng lưới (ruột khoang), đến hệ thần kinh dạng chuỗi (các ngành giun), rồi cao hơn là hệ thần kinh dạng hạch (thân mềm, chân khớp) và cao nhất là hệ thần kinh dạng ống (động vật có xương sống). 


Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

Trả lời:

Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau.

TT

Nhóm động vật

Hình thức cảm ứng

 

 

Giống nhau

Khác nhau

1

Có thần kinh dạng lưới

- Kích thích chuyển thành xung thần kinh.

- Phản ứng chưa thật chính xác

- Bị kích thích một điểm, nhưng toàn thân phản ứng.

2

Có thần kinh dạng chuỗi hạch

- Phản ứng nhanh, kịp thời

- Phản ứng định khu nhưng chưa hoàn toàn chính xác.

- Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển một vùng xác định, nên tiết kiệm được năng lượng truyền xung.

- Hạch não nhận kích thích và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể chính xác hơn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me