Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Nêu vai trò của quá trình quang hợp...

Câu 1 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu vai trò của quá trình quang hợp.

Trả lời:

Quang hợp là quá trình hệ sắc tố cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng và sử dụng năng lượng này để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (C02 và (H2O).

Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng: Quang hợp là một quá trình mà tất cả sự sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó và điều này được chứng minh bằng ba vai trò của quá trình quang hợp sau đây: tạo chất hữu cơ, tích lũy năng lượng và giữ bầu khí quyển trong sạch.  


Câu 2 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp.

Trả lời:

Các đặc điểm hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp là:

*   Lá thường có dạng bản mỏng, luôn hướng về phía ánh sáng và có cấu trúc phù hợp với chức năng quang hợp.

*   Phía trên có lớp biểu bì trong suốt cho ánh sáng đi qua, lớp giữa là tế bào mô giậu chứa lục lạp, có các mạch dần, khoảng trống gian bào và phía dưới có lớp biểu bì cùng với các khí khổng.  


Câu 3 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên quan đến việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp.

Trả lời:

Các đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền liên quan đến việc thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp:

* Hạt (grana): gồm các tilacôit chứa hệ sắc tố, các chất chuyền electron và các trung tâm phản ứng.

* Chất nền (strôma): gồm thể keo có độ nhớt cao, trong suốt và chứa nhiều enzim cacbôxi hóa.  


Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

Trả lời:

Những cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, những cây này vẫn quang hợp bình thường, nhưng cường độ quang hợp thường không cao.  


Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm.

Trả lời:

Có thể tính toán dựa trên phương trình quang hợp:

nC02 + nH20 -> (CH20)n + n02

Sau khi tính phân tử lượng của C02, 02, CH20 suy ra cho 15 tấn sinh khối của rừng. 


Câu 6 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy.

B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác.

C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang.

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

Trả lời:

Đáp án: D

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác