Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó?...

Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó?

Trả lời:

*  Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). Chúng được hấp thụ vào cây qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có 2 cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ là bị động và chủ động.

*   Sự khác nhau giữa 2 cách hấp thụ này là:

-   Hấp thụ bị động: Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp, theo dòng nước vào rễ cây và bứt bám trao đổi.

-   Hấp thụ chủ động (chiếm phần lớn): Tính chủ động ở đây được thể hiện ở tính thấm chọn lọc của màng sinh chất và các chất khoáng cần thiết cho cây đều được vận chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa là nó vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, thậm chí rất cao (hàng chục, hàng trăm lần) ở rễ. Vì cách hấp thụ khoáng này mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải có năng lượng, tức là sự tham gia của ATP và của một chất trung gian, thường gọi là chất mang. ATP và chất mang được cung cấp từ quá trình trao đổi chất (chủ yếu từ quá trình hô hấp).


Câu 2 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: P, K, S. 

Trả lời:

Vai trò củạ các nguyên tố đa lượng:

Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, lipit, axit nuclêic...). Các nguyên tố đại lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo. 


Câu 3 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng.

Trả lời:

Vai trò của các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng:

Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu được ở hầu hết các enzim. Chúng hoạt hóa cho các enzim này trong các quá trình trao đối chất của cơ thế. Các nguyên tố vi lượng còn liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ - kim loại. Các hợp chất này có vai trò rất quan trọng trong các quá trình trao đổi chất. Ví dụ, Mg trong phân tử diệp lục, Cu trong xitôcrôm... 


Câu 4 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Tại sao các nguyên tố vi lượng lại chỉ cần với một lượng rất nhỏ đối với thực vật?

Trả lời:

Cây chỉ cần một lượng rất nhỏ các nguyên tố vi lượng là vì: Các nguyên tố vi lượng trong cây không tham gia cấu trúc nên các bộ phận cơ thể. Chúng có vai trò quan trọng là hoạt hóa các enzim trong quá trình trao đổi chất. 


Câu 5 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ?

Trả lời:

Quá trình hấp thụ các chất khoáng luôn luôn liên quan với quá trình hô hấp của rễ là vì: Quá trình hấp thụ các chất khoáng cần ATP và chất mang là sản phẩm của quá trình hô hấp của rễ.  


Câu 6 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trải lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

A. Hấp thụ bị động.                          C. Hấp thụ chủ động.

B. Khuếch tán.                                  D. Thẩm thấu.

Trả lời:

Đáp án: C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me