Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 20 chương 2 vận động Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động ?...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động ?

A. Khớp khuỷu tay.                               B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống.                    D. Cả A và B.

Bài 2. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bán động ?

A. Khớp khuỷu tay.                               B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống.                    D. Cả A và B.

Bài 3. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bất động ?

A. Khớp khuỷu tay.                         B. Khớp xương hộp sọ.

C. Khớp giữa các đốt sống.               D. Cả A và B.

Bài 4. Khớp động có chức năng

A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.

B. đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng.

C. hạn chế hoạt động của các khớp.

D. tăng khả năng đàn hồi.

Bài 5. Khớp bán động có chức năng

A. bảo vệ.

B. đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng

C. hạn chế hoạt động của các khớp.

D. cả A và B.

Bài 6. Khớp bất động có chức năng

A. bảo vệ.

B. đảm bảo cho cơ thể có thể vận động dễ dàng.

C. hạn chế hoạt động của các khớp.

D. cả A và B.

Bài 7 . Xương dài có đặc điểm

A. đầu xương có sụn bọc, thân xương có màng xương và khoang xương.

B. không có cấu tạo hình ống, bên ngoài là mô xương cứng.

C. xương hình ống, mô xương xốp gồm các nan xương.

D. cả A và C.

Bài 8. Xương ngắn có đặc điểm

A. xương có sụn bọc, thân xương có màng xương và khoang xương.

B. không có cấu tạo hình ống, bên ngoài là mô xương cứng.

C. xương hình ống, mô xương xốp ở đầu xương gồm các nan xương.

D. cả A và B.

 

Lời giải:
 

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

A

C

B

B

C

 

Bài 6 Bài 7 Bài 8
A D
                                                                                                                                                        Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác