Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 55, 56 bài 16 cơ năng Sách giáo khoa (SGK) Vật lí 8. Câu C1: Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó (H.16.1b) thì nó có cơ năng không...

Bài C1 trang 55 sgk vật lí 8.

Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó (H.16.1b) thì nó có cơ năng không? Tạo sao?

Hướng dẫn giải:

Quả nặng A chuyển động xuống phía dưới làm căng sợi dây. Sức căng của sợi dây làm thỏi gỗ B chuyển động, tức là thực hiện công. Như vậy quả nặng A khi đưa lên độ cao nào đó nó có khả năng sinh công, tức là có cơ năng.


Bài C2 trang 56 sgk vật lí 8.

Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết được lò xo có cơ năng?

Hướng dẫn giải:

Đốt cháy sợi dây, lò xo đẩy miếng gỗ lên cao tức là thực hiện công. Lò xo khi biến dạng (bị nén) có cơ năng.


Bài C3 trang 56 sgk vật lí 8

Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Quả cầu A lăn xuống đập vào miếng gỗ B, làm miếng gỗ B chuyển động một đoạn.


Bài C4 trang 56 sgk vật lí 8

Chứng minh rằng quả cầu A đang chuyển động có khả năng thực hiện công.

Hướng dẫn giải:

Quả cầu A tác dụng vào miếng gỗ B một lực làm miếng gỗ B chuyển động tức là thực hiện công.


Bài C5 trang 56 sgk vật lí 8

 Từ kết quả thí nghiệm hãy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của kết luận : Một vật chuyển động có khả năng… tức là có cơ năng.

Hướng dẫn giải:

…sinh công (thực hiện công)…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me