Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập GDCD 8

Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 74, 75, 76 SBT GDCD lớp 8. Câu 1: Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận...

Bài 1 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận ?

Trả lời

 

 - Quyền tự do ngôn luận là quyền công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp những ý kiến vào những vấn đề chung của Đất nước, xã hội.

Bài 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Pháp luật nước ta quy định như thế nào vê quyên tự do ngôn luận của công dân ?

Trả lời

- Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật.
( Điều 69 – HP1992 )
 - Công đân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong các cuộc tiếp xúc cử tri.
 - Sử dụng quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật để phát huy tính tích cực và quyền làm chủ của công dân góp phần xây dựng Nhà nước và quản lý xã hội.Bài 3 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân ?

Trả lời

 

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi dể công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và phát huy đúng vai trò của mình.

Bài 4,5 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Bài 4: Ý kiến nào sau đây là đúng về quyền tự do ngôn luận?

A. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân phê phán những việc làm sai trái của cơ quan nhà nước.

B. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân tố cáo trước cơ quan nhà nước về những tệ nạn xã hội.

C. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tự do nói lên suy nghĩ của mình ở mọi nơi, mọi lúc.

Bài 5: Những việc làm nào sau đây là thực hiện quyền tự do ngôn luận ?

A. Góp ý với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

B. Phát biểu trong các buổi họp ở lớp, ở trường.

C. Con bày tỏ ý kiến với cha mẹ.

D. Góp ý với Ban giám hiệu nhà trường về các biện pháp xây dựng trường.

E.Góp ý với Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã về việc làm sai trái của một số cán bộ trong xã.

G. Góp ý với bạn về giữ đúng nội quy học tập.

Trả lời  

Câu

Đáp án

Bài 4

C

Bài 5

A, B, D, EBài 6 trang 75 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Trong cuộc họp lớp, H. phê phán T. Trong những lời phê phán ấy, có một số chi tiết không đúng sự thật. Thấy vậy, bạn lớp trưởng nhắc nhở :

- Chúng mình góp ý cho bạn thì không nên nói sai sự thật, chỉ mới nghe tin đồn thôi mà đã vội quy kết bạn mình là sai đấy.

Thấy thế, H. lập tức đứng dậy.

-  Tôi có quyền tự do ngôn luận, tôi có thể nói gì cũng được ; phát huy tinh thần dân chủ trong học sinh mà.

Câu hỏi

1 / Cách hiểu về quyền tự do ngôn luận của bạn H. trong cuộc họp này có đúng không ?           ' .

2/ Em hiểu thế nào là tự do ngôn luận trong các buổi họp lớp ?

Trả lời 

1/ Bạn H hiểu sai về quyền tự do ngôn luận.

2/ Quyền tự do ngôn luận không phải là phê bình nhau trong các cuộc họp mà là cùng nhau trao đổi, bàn bạc về những việc chung của lớp.

 


Bài 7 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Trường em tổ chức lấy ý kiến góp ý của giáo viên và học sinh vào việc xây dựng trường lớp. Cô Hiệu trưởng yêu cầu mọi người cần phát huy quyền tự do ngôn luận của công dân để đóng góp ý kiến một cách có hiệu quả nhất. Nhiều học sinh băn khoăn : Liệu học sinh trung học cơ sở có quyền tự do ngôn luận hay không ? Phải chăng chỉ những người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền này ?

Câu hỏi 

Theo em, học sinh trung học cơ sở có quyền tự do ngôn luận không ? Vì sao?

Trả lời

Học sinh trung học cơ sở có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận trong việc xây dựng trường, lớp.

 


Bài 8 trang 76 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Hãy nêu cách thực hiện quyền tự do ngôn luận của học sinh trung học nói chung và của bản thân em nói riêng.

Trả lời

 Cách thực hiện quyền tự do ngôn luận của học sinh trung học nói chung và của bản thân em nói riêng: Trong lớp phát biểu xây dựng bài, tham gia đóng góp ý kiến trong giờ sinh hoạt lớp.


Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?

 Trả lời

 

Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. Nước ta là nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Những ý kiến của nhân dân góp vào dự thảo Hiến pháp sẽ giúp hiến pháp đi vào thực tế, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác