Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí

Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ những ý kiến của em với một bạn học.

1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions. 

(Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những hoạt động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. 5.1 hours

2. They do reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing and thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày

17 phút thư giãn và suy nghĩ

25 phút sử dụng máy vi tính để thư giãn

19 phút chơi thể thao và luyện tập

20 phút đọc sách

39 phút hòa nhập xã hội và giao tiếp

18 phút là những hoạt động thư giàn khác 2,8 giờ xem ti vi.

TỔNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1. Người dân ở Mỹ có bao nhiêu thời gian thư giãn nghỉ ngơi trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2. Họ làm gì trong thời gian rảnh?

Họ đọc sách, giao tiếp, hoạt động xã hội, tập thể dục thể thao, sử dụng máy tính, thư giãn và suy ngẫm, xem TV và các hoạt động giải trí khác.

3. Ba hoạt động phổ biến nhất là gì?

Xem TV, giao lưu và các hoạt động xã hội, sử dụng máy tính.

2. Complete the table with information from the pie chart. 

(Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ hình tròn trên.)

Hướng dẫn giải:

Name of activity 

Verb 

relaxing 

thingking 

using 

doing

watching 

reading 

socialising 

communicating 

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb (Động từ)

thư giãn

suy nghĩ)

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate


3. Look at the words. Match them to the category labels.. 

(Nhìn vào các từ. Ni chúng với tên loại.)

Hướng dẫn giải:

1 - e

2 - b

3 - f

4 - a

5 - d

6 - h

7 - c

8 - g

Tạm dịch:

1. trượt ván - chơi thể thao

2. một tiểu thuyết, một bài thơ, một tap chí - đọc

3. tin tức, một chương trình thực tế, một vở kịch - xem ti vi

4. một ngôn ngữ mới, một kỹ năng - học điều gì đó thú vị

5. thu thập tem, gấp giấy origami - có sở thích

6. đến địa phương biểu diễn, thăm viện bảo tàng - đi sự kiện/nơi chôn văn hóa

7. thăm họ hàng, di mua sắm, làm đồ tự làm - dành thời gian cho gia đình

8. nhắn tin, đi xem phim, đi chơi — giao lưu với bạn bè

4. How much time do you spend a day on liesure activities? What are the three activities that you do the most? Share your ideas with a partner. 

(Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ những ý kiến của em với một bạn học.)

Hướng dẫn giải:

I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi thường dành 3 giờ một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi. Tôi thường xem ti vi, chơi cầu lông và đọc sách nhiều nhất. Tôi cũng chơi trò chơi máy vi tính, chơi dương cầm, thư giãn...

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to check your answers and repeat.

(Hoàn thành những từ dưới những bức hình với /br/ hay /pr/. Nghe để kiểm tra những câu trả lời của em và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. apricot              2. bridge 

3. bracelet            4. bread 

4. princes             6. president 

7. present             8. broccoli 

Tạm dịch:

1. quả đào              2. cây cầu

3. vòng đeo tay      4. bánh mì

4. công chúa          6. tổng thống

7. món quà           8. bông cải xanh

6. Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. Cô ấy thích làm mứt đào.

2. Ba tôi thích làm bánh mì trong thời gian rảnh rỗi.

3. Hiền là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi.

4. Mai cất giữ tất cả vòng tay cô ấy trong một cái hộp xinh đẹp.

5. Bạn sẽ cần một cây cọ nếu bạn muôn sơn một căn phòng.

6. Đây là một món quà tuyệt vời! Cảm ơn rất nhiều!

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • A Closer Look 2 - Unit 1 - SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

  Viết một thư điện tử tương tự để kể cho bạn bè nghe về thời gian rảnh của em, sử dụng những động từ chỉ sự yêu thích kết hợp với danh động từ hoặc động từ chỉ sở thích kết hợp với động từ nguyên mẫu có “to”.

 • Communication - Unit 1 - SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

  Làm việc với bạn học và đặt những đề mục trong phần 3 theo thứ tự từ thú vị nhất đến chán nhất. Sau đó so sánh những ý kiến của các bạn với những cặp khác.

 • Skills 1 - Unit 1 - SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

  Quang và ba mẹ cậu ấy đang nói về cách mà cậu ấy nên trải qua thời gian rảnh. Quyết định câu nào từ Quang, câu nào từ ba mẹ cậu ấy.

 • Skills 2 - Unit 1 - SGK Tiếng Anh 8 thí điểm

  Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau: Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?