Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức

TUẦN 16: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

1.Nghe thầy cô giáo nhận xét chung. 2. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm của bài làm. 3. Đọc bài làm của các bạn được thầy cô khen, nêu những điều em muốn học tập.

Câu 1 trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Nghe thầy cô giáo nhận xét chung

Trả lời: 

Em hãy lắng nghe thầy cô giáo nhận xet về bài văn của mình. Ghi chép và sửa chữa.

Câu 2 trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm của bài làm.

- Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài không?

- Các đặc điểm của con vật có được lựa chọn và miêu tả theo trình tự hợp lí không?

- Bài làm mắc mấy lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả?

Trả lời: 

Em đọc lại bài văn và tự nhận xét bài của mình. 

- Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài.

- Các đặc điểm của con vật có được lựa chọn và miêu tả theo trình tự hợp lí.

- Bài làm không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả. 

Câu 3 trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Đọc bài làm của các bạn được thầy cô khen, nêu những điều em muốn học tập.

Trả lời:

Em đọc bài làm của một số bạn và nêu những điều em muốn học tập.

- Cách mở bài gián tiếp của các bạn giúp bài văn hay hơn, dài hơn

- Các bạn đã sử dụng các từ ngữ miêu tả sinh động, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa hợp lí.....

Câu 4 trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Viết lại 1 – 2 đoạn trong bài làm của em cho hay hơn.

Trả lời:

Em đọc lại bài văn nếu còn thấy chỗ nào chưa hay thì viết lại đoạn văn đó cho hay hơn.

Khi viết lại đoạn văn lưu ý sử dụng các từ ngữ miêu tả sinh động, sử dụng thêm các hình ảnh so sánh, nhân hóa.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác