Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 105 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

TIẾNG VIỆT 4 TẬP 1

Soạn bài Một người chính trực - Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

Soạn bài - Một người chính trực tràng 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Câu 1. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ ông không nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua. Ông Tô Hiến Thành cương quyết làm theo di chiếu, lập thái tử Long Cán lên làm vua.

Câu 2. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào ?

Trả lời:

Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện ở chỗ tiến cử người tài ba chứ không tiến cử người ngày đêm hầu hạ mình.

Câu 3. Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành ?

 

Trả lời:

 

Nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành vì những con người này lúc nào cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích riêng tư. Chính vì thế, họ làm được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước, cho dân tộc.

Nội dung câu chuyện: Ca ngợi sự thanh liêm, chính trực, tấm lòng vì dân, vì nước của Tô Hiến Thành - một vị quan chính trực thời xưa.


Kể lại nội dung bài văn Một người chính trực theo lời của nhân vật Tô Hiến Thành.

Bài mẫu

Tôi là Tô Hiến Thành, giữ chức quan đứng đầu triều đình nhà Lý. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất. Trong di chiếu có nói rõ tôi phải phò thái tử Long Cán, con thứ của Thái hậu họ Đỗ lên ngôi. Nhưng Thái hậu lại muốn lập con lớn của mình là Long Xưởng nên cho người đem vàng bạc đút lót phu nhân của tôi để nhờ giúp đỡ. Tôi nhất định không nghe theo, cứ theo đúng di chiếu lập thái tử Long Cán lên ngôi, lấy hiệu là vua Lý Cao Tông.

Phò tá vua Lý Cao Tông được bốn năm, tôi lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc của triều đình nên không mấy khi tới thăm.

Một hôm, Đỗ Thái hậu cùng vua Lý Cao Tông tới thăm và hỏi tôi:

-  Nếu chẳng may ông mất thì ai sẽ là người thay ông đứng đầu triều đình?

Không chút do dự, tôi đáp:

-  Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

Thái hậu ngạc nhiên nói:

-  Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?

Tôi cứ thực tình tâu rằng:

-   Nếu Thái hậu cần người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường, còn cần người tài ba giúp nước, tôi xin cử Trần Trung Tá.

 


Cảm nhận của em về ông Tô Hiến Thành khi đọc bài "Một người chính trực"

Trả lời:

Tô Hiến Thành là một vị quan to, đứng đầu triều, như một Tể tướng của triều Lý. Ông rất tài giỏi, quyền uy nghiêng nước, nhưng rất chính trực, liêm khiết.

Vua Lý Anh Tông băng hà, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò Thái tử Long Cán lên kế vị. Ông đã đạt chữ "trung" với vua lên hàng đầu. Một bà Thái hậu khác muốn lập con mình là Long Xưởng lên ngôi vua, đã đem nhiều vàng ngọc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ, nhưng ông nhất quyết không nghe. Hành động ấy của vị đại quan này vừa liêm khiết, vừa chính trực. Thật đáng kính phục !

Việc thứ hai càng cho thấy Tô Hiến Thành là một con người rất chính trực và chí công vô tư. Sau 4 năm phò vua Lý Cao Tông, ông bị ốm nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường đã săn sóc ông, hầu hạ suốt đêm ngày bên giường bệnh. Nhưng khi vua hỏi ai sẽ là người thay thế ông, Tô Hiến Thành tiến cử quan Gián nghị đại phu Trần Trung Tá. Và khi Thái hậu ngạc nhiên hỏi, thì ông tâu: "Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, tôi xin cử Trần Trung Tá".

Không vì vàng ngọc mà để mất lòng trung, không vì tình riêng mà coi nhẹ việc nước, đó là lòng chính trực cúa Tô Hiến Thành. Vì thế khi ông qua đời, từ vua tới quan lại, từ hoàng tộc đến toàn dân, ai cũng kính phục, thương tiếc. Tên tuổi ông được sử sách lưu truyền.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me