Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Kết nối tri thức

TUẦN 8: TRẢI NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ

1. Đọc hướng dẫn dưới đây và thực hành sử dụng từ điển. 2. Dựa vào các bước tìm nghĩa của từ theo ví dụ dưới đây, tìm nhanh nghĩa của các từ cao ngất, cheo leo, hoang vu trong từ điển. 3. Những ý nào dưới đây nêu đúng công dụng của từ điển?

Câu 1 trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Đọc hướng dẫn dưới đây và thực hành sử dụng từ điển.

Trả lời: 

Em đọc hướng dẫn dưới đây và thực hành sử dụng từ điển.

Câu 2 trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Dựa vào các bước tìm nghĩa của từ theo ví dụ dưới đây, tìm nhanh nghĩa của các từ cao ngất, cheo leo, hoang vu trong từ điển.

Ví dụ: Tìm nghĩa của từ bình minh.

Trả lời:

- Cao ngất:Thật cao, cao gần mút tầm mắt.

Ví dụ: Lâu đài cao ngất.

- Cheo leo: Cao và không có chỗ bấu víu, gây cảm giác nguy hiểm, dễ bị rơi, ngã.

Ví dụ: Vách đá cheo leo. Con đường cheo leo trên bờ vực thẳm.

- Hoang vu: Ở trạng thái bỏ không, để cho cây cỏ mọc tự nhiên, chưa hề có tác động của con người.

Ví dụ: Rừng núi hoang vu.

Câu 3 trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 KNTT: Những ý nào dưới đây nêu đúng công dụng của từ điển?

A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ,...).

B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ.

C. Dạy cách nhớ từ.

D. Giúp hiểu nghĩa của từ.

Trả lời:

Những ý nêu đúng công dụng của từ điển:

A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ,...).

B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ.

D. Giúp hiểu nghĩa của từ. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác