Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

TIẾNG VIỆT 4 TẬP 1

Soạn bài Điều ước của vua Mi-đát - Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ?

Soạn bài: Ước mơ của vua Mi-đát trang 90 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Câu 1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ?

Trả lời:

Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.

Câu 2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào ?

Trả lời:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp. Vua bê thử một cành sồi., ngắt thử một quả táo, chúng đều biến thành vàng. Chính vì vậy, vua cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất ở trần gian.

Câu 3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ?

Trả lời:

Vua Mi-đát phải xin thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước vì tất cả thức ăn thức uống vua đụng vào đều biến thành vàng cả vì thế vua không thể ăn uống được gì cả.

Câu 4. Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì ?

Trả lời:

Vua Mi-đát đã hiểu ra hạnh phúc ở đời không thể có được bằng ước muốn tham lam.

Nội dung câu chuyện: Những ước mơ tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me