Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

TIẾNG VIỆT 4 TẬP 1

Soạn bài Có chí thì nên - Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 3. Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Soạn bài: Có chí thì nên trang 108 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Câu 1. Dựa vào nội dung các tục ngữ trên, hãy xếp chúng vào ba nhóm sau :

a) Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công.

b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn.

c) Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn.

Trả lời:

Xếp thành ba nhóm:

a. Khẳng định rằng có ý chí thì nhất định thành công:

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Người có chí thì nên.

- Nhà có nền thì vững.

b. Khuyên người ta giữ vững mục tiêu đã chọn:

- Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

- Hãy lo bền chí câu cua.

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn:

- Thua keo này bày keo khác

- Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

- Thất bại là mẹ thành công.

Câu 2. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu ? Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:

a) Ngắn gọn, có vần điệu.

b) Có hình ảnh so sánh.

c) Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh.

Trả lời:

Chọn c: Ngắn gọn có vần điệu hình ảnh

Câu 3. Theo em, học sinh phải rèn luyện ý chí gì ? Lấy ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có ý chí.

Trả lời:

- Theo em học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, kiên trì, siêng năng.

- Ví dụ một học sinh không có ý chí.

+ Viết chữ như gà bới không chịu khó luyện tập.

+ Gặp bài toán khó, không chịu suy nghĩ nhờ anh ( chị, bố, mẹ) làm giúp.

+ Bị điểm kém sinh ra chán nản,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me