Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 14 phiếu

Giải bài tập Khoa học lớp 4

Giải bài tập bài 62 Động vật cần gì để sống. Câu 1: Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào...

Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào?

Trả lời:

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn vì trong hộp của nó chỉ có bát nước.

+Con chuột số 2 thiếu nước uống vì trong hộp của nó chỉ có đĩa thức ăn.

+ Con chuột thứ 3 có đủ nước, thức ăn, không khí và ánh sáng

+Con chuột số 4 thiếu không khí để thở vì nắp hộp của nó được bịt kín, không khí không thể chui vào được.

+Con chuột số 5 thiếu ánh sáng vì chiếc hộp nuôi nó được đặt trong góc tối.


Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Trả lời:

+Con chuột số 1 thiếu thức ăn 

+Con chuột số 2 thiếu nước uống 

+ Con chuột 3 đã đầy đủ mọi điều kiện sống

+Con chuột số 4 thiếu không khí 

+Con chuột số 5 thiếu ánh sáng 


Dự đoán xem con chuột trong hộp nào sẽ chết trước ? Tại sao ? Những con chuột còn lại sẽ như thế nào ?

Trả lời:

+Con chuột số 1 sẽ bị chết sau con chuột số 2 và số 4. Vì con chuột này không có thức ăn, chỉ có nước uống nên nó chỉ sống được một thời gian nhất định.

+Con chuột số 2 sẽ chết sau con chuột số 4, vì nó không có nước uống. Khi thức ăn hết, lượng nước trong thức ăn không đủ để nuôi dưỡng cơ thể, nó sẽ chết.

+Con chuột số 3 sống và phát triển bình thường.

+Con chuột số 4 sẽ chết trước tiên vì bị ngạt thở, đó là do chiếc hộp của nó bịt kín, không khí không thể vào được.

+Con chuột số 5 vẫn sống nhưng không khỏe mạnh, không có sức đề kháng vì nó không được tiếp xúc với ánh sáng.


Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Trả lời:

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me