Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 1: The Generation Gap

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form. (Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định hoặc phủ định.)

1. PRONUNCIATION (Phát âm)

1. Identify the stressed words and put a stress mark (') before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.

(Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. 'Tim and his 'parents 'often 'argue about what 'time he should 'come 'home.

2. 'Money is a 'source of'conflict for 'many 'family.

3. 'Susan's 'parents 'want her to 'do 'well in 'school, and if 'that 'doesn't 'happen, her 'parents 'get 'angry, so she 'gets 'worried.

4. 'Kate's 'parents 'often com'plain that she 'doesn't 'help 'clean the 'house.

Tạm dịch:

1. Tim và cha mẹ của ông thường tranh luận về những gì anh ấy nên làm trong thời gian ở nhà.

2. Tiền là nguồn gây ra xung đột cho nhiều gia đình.

3. Cha mẹ của Susan muốn cô ấy làm việc tốt ở trường, và nếu không làm như vậy, cha mẹ cô ấy sẽ giận dữ, vì vậy cô ấy lo lắng.

4. Cha mẹ của Kate thường phàn nàn rằng cô ấy không giúp dọn dẹp ngôi nhà.

2. Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers.

(Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. A: At 'what 'age were you a'1 lowed to 'stay at 'home a'lone?

B: I 'don't re'member e'xactly. I 'think it was when I was 'nine or 'ten.

2. A: These 'jeans 'look 'really 'cool. Would you 'like to 'try them 'on?

B: No, I 'don't 'like them. Ỉ 'like 'those over 'there.

3. A: Do you 'think 'life is 'safer in the 'countryside?

B: Yes, I 'do. It's 'also 'cleaner.

Tạm dịch:

1. A: Bạn được phép nghỉ ở nhà ở một độ tuổi nào?

B: Tôi không nhớ chính xác. Tôi nghĩ đó là khi tôi chín hay mười.

2. A: Những chiếc quần jean trông thật cool. Bạn có muốn mặc thử chúng không?

B: Không, tôi không thích họ. Tôi thích những người ở đó.

3. A: Bạn có nghĩ cuộc sống an toàn hơn ở nông thôn không?

B: Vâng, tôi nghĩ vậy. Nó cũng sạch hơn.

VOCABULARY ( Từ vựng)

1. Fill in the gaps with the words / phrases from the box.

(Điền vào chỗ trống bằng những từ / cụm từ cho trong khung)

Hướng dẫn giải:

1. nuclear family                     2. generation gap              3. homestay

4. Conflicts                             5. curfew

Tạm dịch:

1. Nếu bạn chỉ sống với cha mẹ và anh chị em của mình, bạn sống trong một gia đình hạt nhân.

2. Ông bà tôi và tôi thích nghe cùng một bản nhạc, vì vậy không phải lúc nào cũng có khoảng trống trong thế hệ.

3. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách nhanh chóng, bạn nên tham gia một chương trình homestay ở một nước nói tiếng Anh.

4. Xung đột trong một gia đình đa thế hệ là không thể tránh khỏi.

5. Tôi có 9 giờ. lệnh giới nghiêm. Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi trở về nhà sau thời gian đó.

2. Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary. 

(Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không? Dùng từ điển nếu cần )

Hướng dẫn giải:

Others: family man, family room, word family, blended famlily...

Tạm dịch:

Gia đình: 

gia đình đa thế hệ

tên gia đình

bác sĩ gia đình

gia đình một người / bố hoặc mẹ

gia đình độc thân

gia phả.

Khác : thành viên gia đình, phòng gia đình, ngôn ngữ gia đình, gia đình nhiều thế hệ...

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form.

(Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định hoặc phủ định.)

Hướng dẫn giải:

1. ought to    2. shouldn't - ought to       3. shouldn't        4. oughtn't to - should

Tạm dịch:

1. Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng bây giờ tôi phải về nhà để sửa lại những điểm ngữ pháp để kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

2. Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn không nên lo lắng quá nhiều. Bạn nên thư giãn bây giờ.

3. Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi không nên hoảng sợ, nhưng tôi không thể.

4. Bạn không nên tạo ra vấn đề cho chính mình ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi.

2. Complete the following sentences with must / mustn't or have to / has to and don’t have to /doesn't have to.

(Hãy hoàn thành câu bằng must /mustn't, have to / has to và don't have to /doesn't have to.)

Hướng dẫn giải:

1. have to - has to  2. mustn't        3. must       4. don't have to

Tạm dịch:

1. Tôi phải rửa bát sau bữa tối, và anh tôi phải lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong gia đình tôi.

2. Bạn không được tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của anh ấy.

3. Bạn phải mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không thể đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ.

4. Tôi thích chủ nhật vì tôi không phải dậy sớm.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác