Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity

2. Listen and mark (↗) (fall-rise intonation). Then practise with a partner. (Nghe và đánh dấu (↗) (ngữ điệu xuống-lên) sau đó thực tập nói với bạn bên cạnh.)

VOCABULARY (Từ vựng)

1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của những từ / cụm từ dưới đây.)

Hướng dẫn giải:

1. cholesterol                               2. nutrition

3. natural remedies                      4. immune system

5. ageing process                         6. meditation

7. Life expectancy                         8. boost

Tạm dịch:

1. Chúng ta cần một lượng cholesterol để giúp da, não và các cơ quan khác phát triển, nhưng quá nhiều chất này có thể gây ra vấn đề về sức khoẻ.

2. Mỗi thực phẩm đóng gói sẵn cần phải có một nhãn dinh dưỡng cho bạn biết những gì bên trong thức ăn bạn đang ăn và danh sách các bộ phận của nó.

3. Mọi người thường cố gắng chữa trị tự nhiên cho các vấn đề sức khỏe nhẹ như cảm lạnh và nhức đầu.

4. Cơ thể của bạn có thể không có khả năng chống lại nhiễm trùng tự nhiên nếu hệ thống miễn dịch của bạn bị suy yếu.

5. Ngủ, nghỉ ngơi và thư giãn có thể làm chậm quá trình lão hóa.

6. Một trong những cách hiệu quả nhất để giữ cho tâm trí của bạn không căng thẳng và lành mạnh là thiền định.

7. Tuổi thọ của người dân trên thế giới đã tăng đáng kể trong những năm qua.

8. Bạn nên tập thể dục thường xuyên và ăn ít muối và chất béo để tăng sức khỏe của bạn.

2. Use a dictionary to check the meaning of the following adjectives formed with -free or anti-. Then write a short explanation of the phrases in the space provided. The first one is an example.

(Dùng từ điển để xem nghĩa của những tính từ dưới đây với hậu to - free hoặc tiền tố anti- sau đó viết ra lời giải thích ngắn gọn cho những cụm từ đó vào khoảng trống cho sẵn. Cụm từ đầu tiên là ví dụ.)

Hướng dẫn giải:

free-: without, not containing                      

anti-: against, preventing, opposite

1. fat-free milk

milk that does not contain fat

2. stress-free lifestyle

lifestyle that does not cause stress

3. cholesterol-free foods

foods that do not contain cholesterol

4. anti-ageing foods

foods that are believed to prevent the appearance from getting older

5. anti-acne diet

diet that prevent the formation of acne

6. anti-cholesterol medicine

medicine that lowers cholesterol levels or prevents high cholesterol

Tạm dịch:

miễn phí-: không có, không chứa

chống: chống lại, ngăn ngừa, đối diện

1. Sữa không béo

Sữa không chứa chất béo

2. lối sống không căng thẳng

Lối sống không có áp lực

3. thức ăn không có cholesterol

Thức ăn không có cholesterol

4. thức ăn chống lão hóa

Thưc ăn ngăn ngừa lão hóa

5. chế độ ăn kiêng chống mụn trứng cá

Chế độ ăn kiêng ngừa mụn trứng cá

6. thuốc chống cholesterol

Thuốc làm giảm cholesterol

PRONUNCIATION (Phát âm)

Intonation: Invitations, suggestions, polite requests, uncertainty and surprise

(Ngữ điệu: Lời mời, đề xuất, yêu cầu lịch sự, sự không chắc chắn và bất ngờ)

1. Listen and repeat. Pay attention to the fall-rise intonation. (↗)

(Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu xuống-lên ↗)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. invitation / suggestion     

2. surprise

3. uncertainty         

4. polite request

5. hesitation

Tạm dịch:

1. Có loại đồ uống khác chứ? - lời mời / gợi ý

2. Bạn ba mươi tuổi phải không? Bạn trông trẻ hơn rất nhiều. - ngạc nhiên

3. Tôi không chắc. - sự không chắc chắn

4. Bạn làm ơn có thể giải thích điều đó một lần nữa. - yêu cầu lịch sự

5. Bây giờ, hãy để tôi nghĩ ... - do dự

2. Listen and mark () (fall-rise intonation). Then practise with a partner. 

(Nghe và đánh dấu () (ngữ điệu xuống-lên) sau đó thực tập nói với bạn bên cạnh.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. A: Bạn sẽ làm gì đó cho tôi chứ?

B: Chắc chắn. Tôi có thể làm gì cho bạn?

2. A: Tôi nghĩ rằng châm cứu có thể làm giảm đau cho bạn.

B: Thật sao?

3. A: Bạn có muốn một tách trà nữa không?

B: Không, cảm ơn. Tôi đã có đủ rồi.

4. A: Bạn nghĩ gì về các phương thuốc tự nhiên?

B: Um ... Chúng có thể có hiệu quả ...

5. A: Thức ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ của bạn. Cố gắng đừng ăn quá nhiều.

B: OK, tôi sẽ thử.

6. A: Ông Brown, ông đã nghe tin tức chưa? Ông nghĩ gì về dự án để xây dựng một sân bay mới trong khu phố của chúng ta?

B: À, để tôi suy nghĩ một chút ...

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Read the statements in direct speech. Decide if it is necessary to change the verb tenses in reported speech after reporting verbs in the past tense. Write C (changed) or U (unchanged) in the spacc provided.

(Hãy đọc những câu nói trực tiếp dưới đây rồi quyết định xem có cần thiết phải thay đổi thì của động từ khi chuyển sang gián tiếp khi động từ tường thuật ở thì quá khứ không. Hãy viết C (thay đổi) hoặc U (không thay đổi) vào ô trống cho sẵn)

Hướng dẫn giải:

1. C/U                 

2.C/U

3. U                              

4. U

5. U

6. U

7. U

8. C/U

Tạm dịch:

1. Nếu tôi uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ được.

2. Bạn sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu bạn có lối sống lành mạnh.

3. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho các em.

4. Nếu Ann gọi lại cho tôi, tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với cô ấy. 

5. Nếu bạn đi du lịch nước ngoài, bạn cần hộ chiếu hợp lệ. 

6. Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn nên thử các biện pháp tự nhiên trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào. 

7. Nếu tôi giàu có, tôi sẽ quyên góp tiền từ thiện. 

8. Mary sẽ hồi phục nhanh nếu cô ấy theo lời khuyên của bác sĩ.

2. Report each statement in 1. Make all possible changes.

(Tường thuật lại những câu kể ở bài tập 1. Thay đổi thì nếu có thể.)

Hướng dẫn giải:

1. I told him if I drank coffee before bedtime, I couldn’t sleep. (C)

I told him that if I drink coffee before bedtime, I can’t sleep. (U)

2. Dr Quan said we’d boost our immune system if we had a healthy lifestyle. (C)

Dr Quan said that we’ll boost our immune system if we have a healthy lifestyle. (U)

3. John’s wife told him that it would be nice if he could spend more time with the children. (U)

4. Peter explained to us that if Ann called him back, he’d arrange an appointment for her. (U) 

5. The travel agent explained to us that if we travel to a foreign country, we need a valid passport. (U) 

6. My grandmother keeps telling us that if we catch a cold, we should try natural remedies before taking any medicine. (U) 

7. John told me that if he were rich, he’d donate money to charity. (U) 

8. Mary’s father said that Mary would recover quickly if she followed the doctor’s advice. (C) 

Mary’s father said that she will recover quickly if she follows the doctor’s advice. (U)

Tạm dịch:

1. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ được. (C)

Tôi nói với anh ấy rằng nếu tôi uống cà phê trước khi đi ngủ, tôi không thể ngủ. (U)

2. Bác sĩ Quân nói rằng chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu chúng ta có lối sống lành mạnh. (C)

Bác sĩ Quân nói rằng chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch nếu chúng ta có lối sống lành mạnh. (U)

3. Vợ ông John nói với ông rằng sẽ tốt hơn nếu ông có thể dành nhiều thời gian nhiều hơn cho các con. (U)

4. Peter giải thích với chúng tôi rằng nếu Ann gọi lại cho anh ấy, anh ấy sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho cô ta. (U)

5. Đại lý du lịch giải thích với chúng tôi rằng nếu chúng tôi đi du lịch nước ngoài, chúng tôi cần hộ chiếu hợp lệ. (U)

6. Bà tôi cứ nói với chúng tôi rằng nếu chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta nên thử các biện pháp tự nhiên trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào. (U)

7. John nói với tôi rằng nếu anh ấy giàu có, anh ấy sẽ quyên góp tiền từ thiện. (U)

8. Cha của Mary nói rằng Mary sẽ hồi phục nhanh nếu cô ấy theo lời khuyên của bác sĩ. (C)

Cha của Mary nói rằng cô sẽ hồi phục nhanh chóng nếu cô làm theo lời khuyên của bác sĩ. (U)

3. Write the sentences in reported speech, using the reporting verbs in brackets.

(Viết thành câu tường thuật dùng động từ tường thuật cho trong ngoặc.)

Hướng dẫn giải:

1. Jack's father advised him not to eat fast food every day.

2. Ann asked Kim to do the dishes for her.

3. The doctor told me to do a 30-minute workout every day.

4. Mai invited Peter to go out for a coffee.

5. Phong apologised for breaking my glasses.

6. Hoa reminded Lan to buy some groceries on the way home.

7. Carol suggested enrolling on a yoga course.

8. John and Max admitted forgetting to submit the assigments the day before.

Tạm dịch:

1. Cha của Jack: 'Con không nên ăn thức ăn nhanh hàng ngày' 

Cha của Jack khuyên anh không nên ăn thức ăn nhanh hàng ngày.

2. Ann: 'Cậu có thể làm món ăn cho tôi, Kim?' 

Ann nhờ Kim làm các món ăn cho cô.

3. Bác sĩ: 'Bạn phải tập luyện 30 phút mỗi ngày'

Bác sĩ bảo tôi tập luyện 30 phút mỗi ngày.

4. Mai: 'Bạn có muốn đi uống cà phê không, Peter?' 

Mai mời Peter đi uống cà phê.

5. Phong: "Tôi đã làm vỡ kính của bạn. Tôi xin lỗi ''.

Phong xin lỗi vì đã làm vỡ kính của tôi.

6. Hoa: 'Đừng quên mua một ít đồ tạp hóa trên đường về nhà, Lan' 

Hoa nhắc Lan mua một ít đồ tạp hoá trên đường về nhà.

7. Carol: 'Hãy ghi danh vào một khóa học yoga' 

Carol đề nghị ghi danh vào một khóa học yoga.

8. John và Max: "Vâng. Chúng tôi đã quên gửi bài tập hôm qua ''

John và Max thừa nhận đã quên gửi các bài tập vào ngày hôm trước.

5. Change the sentences in reported speech into direct speech.

(Hãy đổi những lời nói gián tiếp dưới đây sang lời nói trực tiếp.)

Hướng dẫn giải:

2. "Kim, don't forget to turn off the lights before leaving the house."

Or: "Kim, remember to turn off the lights before leaving the house."

3. "You shouldn't exercise too hard because it's not good for your heart."

4. "Let's have a picnic next weekend."

Or: "Why don't we have a picnic next weekend?"

5. "Don't play near the construction site."

6. "Would you like to spend your summer holidays on my grandparents' farm?"

7. "I'm sorry. I've made lots of mistakes in the report."

Or: " I'm sorry for making lots of mistakes in the report."

Tạm dịch:

1. Bố của Hà hứa sẽ chi trả cho kỳ nghỉ của cô ở Singapore nếu cô vượt qua kỳ thi tiếng Anh.

- "Bố sẽ trả tiền cho kỳ nghỉ của con ở Singapore nếu con vượt qua được bài kiểm tra tiếng Anh, Hà."

2. Mẹ của Kim nhắc nhở cô tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.

"Kim, đừng quên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà" (hoặc: 'Kim, nhớ quay lại ...')

3. Bác sĩ đã khuyên ông Wilson đừng tập thể dục quá sức vì nó không tốt cho tim ông.

'Bạn không nên luyện tập quá sức bởi vì nó không tốt cho tim bạn.'

4. Những người bạn của Vân đã đề nghị có một buổi dã ngoại vào cuối tuần sau.

'Hãy đi dã ngoại vào cuối tuần tới' (hoặc: 'Tại sao chúng ta không đi picnic vào cuối tuần tới?')

5. Người bảo vệ đã cảnh báo các em đừng chơi gần khu vực công trường.

'Đừng chơi gần công trường.'

6. Mai mời tôi nghỉ hè ở trang trại của ông bà cô ấy.

'Bạn có muốn nghỉ hè ở trang trại của ông bà tớ không?'

7. Trợ lý của cô ấy đã xin lỗi vì đã mắc nhiều lỗi trong bản báo cáo.

'Tôi xin lôi. Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong bản báo cáo '(hoặc:' Tôi xin lỗi vì đã có nhiều sai lầm trong bản báo cáo ').

8. Denise thừa nhận lấy xe của bố mình mà không được phép.

'Vâng. Tôi lấy xe của bố tôi mà không được phép. "

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác