Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 2: Relationships

2. Complete the sentences with the words or phrases in 1. (Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/cụm từ ở bài tập 1.)

VOCABULARY (Từ vựng)

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings.

(Hãy viết từ hoặc cụm từ cho sẵn trong khung bên cạnh nghĩa của chung.)

Hướng dẫn giải:

1. have got a date

2. break up

3. romantic relationship

4. argument 

5. sympathetic 

6. lend an ear

7. be in a relationship 

8. be reconciled

Tạm dịch:

1. mối quan hệ tình cảm lãng mạn

2. đang có quan hệ tình cảm (với ai)

3. chia tay (kết thúc mối quan hệ) với ai

4. làm hòa (với ai)

5. lắng nghe

6. (có thái độ) thông cảm (với người khác)

7. cuộc cãi nhau, tranh cãi

8. hẹn hò (với ai)

2. Complete the sentences with the words or phrases in 1.

(Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/cụm từ ở bài tập 1.) 

Hướng dẫn giải:

1. lend an ear - broke up 

2. reconciled 

3. romantic relationship

4. in a relationship - arguments

5. have got a dale

6. sympathetic

Tạm dịch:

1. Carol đã sẵn sàng cho John một lời khuyên khi anh chia tay bạn gái mình.

2. James và cha của anh ấy đã hòa giải sau một cuộc cãi vã.

3. Tình bạn thân thiết của họ đã biến thành một mối quan hệ lãng mạn.

4. Ann và John đang trong một mối quan hệ nhưng luôn có nhiều tranh cãi.

5. Tôi cảm thấy rất hào hứng bởi vì tôi có hẹn hò với Laura vào ngày mai.

6. Một người bạn thật sự là người thông cảm và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

PRONUNCIATION (Phát âm)

1. Find the contracted forms in the conversation and write their full form in the space below.

(Hãy tìm dạng viết rút gọn trong đoạn hội thoại và viết dạng đầy đủ vào khoảng trống cho sẵn.) 

Hướng dẫn giải:

shouldn't -> should not

you're -> you are

there's -> there is

you'll -> you will

we're -> we are                 It's -> It is 

don't -> do not                  he's -> he is

Didn't -> Did not                I'm -> I am

2. Listen and underline what you hear - the contraction or the full form.

(Hãy  nghe và gạch dưới từ mà em nghe được - dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. I will - I'll

2. I am                        

3. He is - he's

4. we are - didn't

5. I've - That's

Tạm dịch:

1. A: Tại sao bạn không giúp tôi làm bài tập ở nhà?

B: Tôi sẽ . Tôi sẽ giúp bạn trong một phút.

2. A : Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả kiểm tra của bạn.

B: Vâng, đúng vậy.

3. A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.

B: Anh ấy ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.

4. A : Chúng tôi ở đây. Đây là nơi của tôi.

B: Tôi không biết phải mất hai giờ để đến nhà bạn.

5. A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.
B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.

3. Listen and repeat the exchanges in 2.

(Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2.)

Click tại đây để nghe:


Audio Script:

1. A: Why won't you help me with my homework?

B: I will. I'll be with you in a minute.

2. A: You must be pleased with your test results.

B: Yes, I am

3. A: I thought he was in Ha Noi today.

B: He is in Ha Noi. That's where he's calling from.

4. A: Here we are. This is my place.

B: I didn't know it'd take two hours to get to your house.

5. A: I've been to Hawaii several times.

B: Really? That's an interesting place to visit, I suppose.

Dịch Script:

1. A: Tại sao bạn không giúp tôi làm bài tập ở nhà?

B: Tôi sẽ . Tôi sẽ giúp bạn trong một phút.

2. A : Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả kiểm tra của bạn.

B: Vâng, đúng vậy.

3. A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.

B: Anh ấy ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.

4. A : Chúng tôi ở đây. Đây là nơi của tôi.

B: Tôi không biết phải mất hai giờ để đến nhà bạn.

5. A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.
B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.

GRAMMAR (Ngữ pháp)

1. Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary.

(Hoàn thành câu bằng động từ cho trong khung. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.)

Hướng dẫn giải:

1. sounds                          2. grow /get                  

3. stay                              4. getting

5. seem                            6. look / seem

Tạm dịch:

1. A: Jane muốn hòa giải với bạn mình.

B: Điều đó nghe có vẻ tốt.

2. Trẻ em trở nên độc lập hơn khi chúng lớn lên / già đi.

3. Tôi không thể ở lại được nữa. Tôi đang buồn ngủ.

4. Tắt máy điều hòa. Ở đây quá lạnh.

5. Tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn dường như không phù hợp với bạn bây giờ. Bạn quá trẻ.

6. Jack đã chia tay bạn gái mình, nhưng anh ấy trông không có vẻ buồn.

2. Underline the correct word to complete the sentences. 

(Gạch dưới từ đúng để hoàn thành câu.) 

Hưỡng dẫn giải:

1. unhappy                             5. angry

2. warmly                               6. annoyed

3. suddenly                             7. awful 

4. excited                               8. quickly

Tạm dịch:

1. Có chuyện gì với bạn? Bạn trông không vui.

2. Chúng tôi chào đón du khách một cách ấm áp và làm cho họ cảm thấy được chào đón.

3. John đột nhiên xuất hiện từ phía sau cánh cửa và chào hỏi chúng tôi.

4. Ann cảm thấy hào hứng khi Alan đề nghị hẹn hò.

5. Người đang hét lớn là ai? Anh ấy có vẻ rất tức giận.

6. Anh ấy cứ bấm còi xe và những người lái xe khác nhận ra tức giận.

7. Đồ ăn còn lại của đêm qua trong tủ lạnh có mùi khủng khiếp. Đừng ăn.

8. Cây cà chua sẽ phát triển rất nhanh nhanh trong thời tiết nắng ấm.

1. Rewrite each sentence to emphasise the underlined part.

(Viết lại từng câu một dùng dạng nhấn mạnh cho phần gạch dưới.)

Hướng dẫn giải:

1. It was her sad stories that made me cry.

2. It is you who are to blame for the damage. / It is you that is to blame for the damage.

3. It's hiking in the forest that we really enjoy.

4. It's your parents that / who you should really speak to when you have problems.

5. It's his dishonesty that I dislike the most.

6. It's Jim that / who Lana is in a relationship with.

7. It was at the age of 20 that he became successful as a famous writer.                                       

8. It was in a nice coffee shop that they had their first date.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Cô ấy thấy học ngữ pháp là khó nhất ở trường.

⇒ Đó là học ngữ pháp, cái mà cô ấy thấy khó khăn nhất ở trường.

1. Câu chuyện buồn của cô ấy làm tôi khóc.

⇒ Đó là câu chuyện buồn của cô ấy cái mà khiến tôi khóc.

2. Bạn là để đổ lỗi cho thiệt hại.

⇒ Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại. / Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại.

3. Chúng tôi thực sự thích đi bộ đường dài trong rừng.

⇒ Đó là đi bộ trong rừng cái mà mà chúng tôi thực sự thích thú.

4. Bạn nên nói chuyện với bố mẹ khi bạn gặp vấn đề.

⇒ Đó là bố mẹ của bạn người mà bạn nên nói chuyện khi bạn có vấn đề. 

5. Tôi không thích nhất là sự không trung thực nhất của anh ấy.

⇒ Đó là sự không trung thực của anh ấy cái mà tôi không thích nhất.

6. Lana có quan hệ với Jim.

⇒ Đó là Jim người mà Lana đang có quan hệ với nhau.

7. Anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng ở tuổi 20.

⇒ Đó là tuổi 20 khi mà anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng.

8. Họ đã có ngày hẹn hò đầu tiên trong một quán cà phê đẹp.

⇒ Đó là trong một quán cà phê đẹp nơi mà họ có ngày hẹn hò đầu tiên.

2. Write the answers to these questions. Use the words or phrases in brack as the focus.

(Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây, sử dụng từ / cụm từ cho trong ngoặc đơn dưới hình thức nhấn mạnh.)

Hướng dẫn giải:

1. No. It was a smart phone that he gave me for my birthday.

2. No. It's in Tokyo that I'm going to spend the holiday with my family.

3. No. It's a lawyer that I want to become.

4. No. It's his brother that / who earns 10.000 dollars a month.

5. No. It's Ha that / who is in love with Phong.

6. No. It's my friend that / who can speak three languages fluently.

7. No. It's at 8 a.m (tomorrow) that we have a meeting.

Tạm dịch:

1. Bạn đã hẹn hò với Susan chưa? 

⇒ Không. Người mà tôi hẹn hò là Mary.

2. Cha của bạn có tặng bạn một chiếc xe đạp mới cho ngày sinh nhật của bạn không?

⇒ Không. Cái mà cha tặng tôi cho ngày sinh nhật của tôi là điện thoại thông minh.

3. Bạn sẽ trải qua kỳ nghỉ ở Nha Trang với gia đình mình? 

⇒ Không. Đó là tại Tokyo nơi mà tôi sẽ dành kỳ nghỉ với gia đình tôi.

4. Bạn có muốn trở thành một doanh nhân không? 

⇒ Không. Đó là một luật sư nghề mà tôi muốn trở thành.

5. John kiếm 10.000 đô la một tháng phải không? 

⇒ Không. Đó là anh trai của anh ấy người mà kiếm được 10.000 đô la một tháng. 

6. Mai có yêu Phong không?

⇒ Không. Đó là Hà người mà yêu Phong.

7. Bạn có thể nói ba thứ tiếng trôi chảy phải không?

⇒ Không. Đó là bạn của tôi người mà có thể nói được ba thứ tiếng một cách trôi chảy.

8. Chúng ta có cuộc họp vào lúc 8 giờ tối ngày mai sao? 

⇒ Không. Đó là lúc 8 giờ sáng ngày mai lúc mà chúng ta có cuộc họp.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác