Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 1: The Generation Gap

2. Discuss with a partner. (Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

COMUNICATION (Giao tiếp)

1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

(Em hãy làm việc với các bạn theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. nuclcar family or extended family

2. Advantages: have more support from other lamily members...

Disadvantages: there are a lot of conflicts between different generations,...

Tạm dịch:

1. Bạn sống trong một loại hình gia đình thế nào?

gia đình hạt nhân hoặc gia đình đa thế hệ

2. Bạn nghĩ gì về những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình hạt nhân?

Thuận lợi: được hỗ trợ nhiều hơn từ các thành viên khác trong gia đình...

Bất lợi: có rất nhiều xung đột giữa các thế hệ khác nhau

2. Report your group's opinions to the class.

(Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe)

CULTURE (Văn hóa)

The return of the extended families in the UK and the USA

Sự trở lại của các gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

(Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

2. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

3. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.

4. They can develop relationships with adults other than their parents.

5. Old people can become more active when interacting with the younger generations.

Tạm dịch:

Sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.

Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.

Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

1. Xu hướng của các gia đình đã gia tăng ở Mỹ và Anh như thế nào?

Số lượng lớn các hộ gia đình đa thế hệ có ba hoặc bốn thế hệ sống dưới cùng một mái nhà.

2. Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?

Thất nghiệp, làm việc bán thời gian và công việc có thu nhập thấp đã trở nên phổ biến hơn. Chi phí nhà ở đã trở nên cao hơn. Áp lực chăm sóc trẻ em và người cao tuổi trở nên nặng hơn.

3. Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình lớn.

Những bất lợi là thiếu không gian, độc lập và riêng tư, và xung đột hàng ngày.

4. Làm thế nào để trẻ nhỏ được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình mở rộng?

Họ có thể phát triển mối quan hệ với người lớn không phải là cha mẹ.

5. Làm sao người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn?

Người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với thế hệ trẻ.

2. Discuss with a partner.

(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the current family trend in Viet Nam?

2. What are the reasons for the current trend?

3. Do you think children are happier growing up in extended families?

Tạm dịch:

1. Xu hướng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nguyên nhân dẫn tới xu hướng đó?

3. Bạn có nghĩ những đứa trẻ hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một gia đình đa thế hệ không?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác