Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 5 phiếu

Soạn văn lớp 8 - Ngắn gọn

Soạn văn lớp 8 ngắn gọn bài Thông tin và ngày Trái đất năm 2000, SGK Ngữ Văn 8 tập 1. Câu 3. Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chỉ ra tác dụng của từ vì vậy trong việc liên kết các phần của văn bản.

Câu 1: Văn bản này gồm ba phần:

- Phần 1 (từ đầu ... không sử dụng bao bì ni lông): Sự ra đời bản của thông điệp.

- Phần 2 (tiếp ... nghiêm trọng đối với môi trường): Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và cách giải quyết.

- Phần 3 (còn lại): Kêu gọi bằng hành động.

Câu 2:

   - Nguyên nhân cơ bản: tính không phân hủy của pla-xtíc → lẫn vào đất cản trở quá trình sinh trưởng của thực vật, làm tắc đường dẫn nước thải, tắc hệ thống cống rãnh, làm chết sinh vật khi chúng nuốt phải.

   - Một số nguyên nhân khác: gây ô nhiễm thực phẩm; khi đốt tạo ra khí độc.

Câu 3

   - Tính thuyết phục của những kiến nghị: phân tích tác hại để dẫn đến điều tất yếu là hành động. Kiến nghị nêu lên những việc dễ làm nhưng tác động lớn.

   - Từ “Vì vậy” tạo liên kết chặt chẽ mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác