Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh

5. Làm theo nhóm. Đọc và thảo luận những sực việc thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày cho lớp.

Reading (Đọc)

1. Discuss the questions. Then read the passage.

(Thảo luận những câu hỏi. Sau đó đọc đoạn văn.)

Hướng dẫn giải:

1. It’s in the north of Great Britain. 

2. It’s famous for its rich and unique culture as well as its amazing natural beauty, historic castles, traditional festivals and whisky.

 

Tạm dịch:

1. Scotland là ở đâu?

Nó nằm ở phía bắc Vương quốc Anh.

2. Vùng đất này nổi tiếng về gì?

Nó nổi tiếng về văn hóa độc đáo và giàu có cũng như vẻ đẹp thiễn nhiên tuyệt vời, những lâu đài lịch sử, lễ hội truyền thống và rượu whisky.

Scotland nằm ở phía bắc Vương quốc Anh. Nó nổi tiếng về văn hóa độc đáo và giàu có cũng như vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Khách tham quan vùng đất này có thể dành suốt cả ngày để khám phá những lâu đài cổ hàng thế kỷ. Nhưng hãy cẩn trọng - truyền thuyết nói rằng vài trong số chúng bị những hồn ma ám. Những người thích vui vẻ có thể trải nghiệm lễ hội nổi tiếng thế giới của nó, trò chơi cao nguyên nơi mà họ có thể thưởng thức những hoạt động của người Scotland độc đáo như chui ống, đánh trống và nhảy múa. Họ cũng có thể thấy những loại thể thao truyền thống, hoặc uống rượu whisky với người dân địa phương. Lái xe qua những đồng cỏ xanh bao la, hoặc chèo thuyền trên hồ phong cảnh - hoặc hồ nhỏ - là những điểm thu hút khác mà Scotland mang đến.

Những người vĩ đại của vùng đất truyền thuyết này cũng đã cho đi những phát minh quan trọng của thế giới như điện thoại, ti vi, thuốc penicilin và áo mưa. Edinburgh, thủ đô là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội chữa cháy riêng của nó vào năm 1824. Đại học Edinburgh đã chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Anh vào năm 1869.

2. Match each place or event with its two features.

(Nối mỗi nơi hoặc sự kiện với 2 ý.)

Hướng dẫn giải:

1. d -f

2. a-c

3. b-h

4. e -g

Tạm dịch:

1. Edinburgh: d. đội chữa cháy đầu tiên trên thế giới

f. nữ sinh viên y khoa đầu tiên

2 lâu đài: a. bị ma ám

c. cũ hàng thế kỷ

3. Trò chơi cao nguyên: b. chơi ống và đánh trông

h. thể thao truyền thông

4. hồ: e. phong cảnh

g. đi thuyền

3. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc đoạn văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. Yes, it is. 

2. A ghost. 

3. Piping, drumming and dancing.

4. The television, telephone, penicilin, the rain coat .

5. In 1824. 

Tạm dịch:

1. Scotland nổi tiếng về giàu văn hóa phải không?

Đúng vậy.

2. Bạn có thể thấy gì khi khám phá lâu đài?

Một con ma.

3. Vài hoạt động mà bạn có thể thấy trò chơi ở cao nguyên Scotland?

Chơi ống, đánh trổng và nhảy múa

4. Vài thứ được phát minh ở Scotland là gì?

Ti vi, điện thoại, thuốc penicilin, áo mưa

5. Đội cứu hỏa đầu tiên trên thế giới được lập ra khi nào?

Trong năm, 1824.

Speaking (Nói)

4. Work in pairs. Talk about the thing(s) you like most about Scotland. Give reasons.

(Làm theo cặp. Nói về những điều mà hầu hết các em thích về Scotland. Đưa ra lý do.)

Hướng dẫn giải:

What do you like about Scotland? 

I   like the castles. 

Why? 

Because I want to see a ghost! 

Tạm dịch:

Bạn thích gì về Scotland ?

Tôi thích những lâu đài.

Tại sao?

Bởi vì tôi muốn thấy một con ma.

5. Work in groups. Read and discuss these interesting facts about Australia. Prepare a short introduction of Australia. Then present it to the class.

(Làm theo nhóm. Đọc và thảo luận những sực việc thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày cho lớp.)

HƯớng dẫn giải:

It is the world’s only country which covers an entire continent. It is the world’s capital of sports and outdoor activities (70% of polupation regularly participate). It is the longest fence (5,400 km) which was built to protect the world’s largest population of sheep (about 175 million) and is claimed to be seen from outer space. It has the world’s largest cattle station (Anna Creek station) and larger than Belgium.

Tạm dịch:

Nước Úc - Những điều thú vị

Nó là quốc gia duy nhất trên thế giới mà bao phủ cả một lục địa. Nó là thủ đô của thế giới về thể thao và những hoạt động ngoài trời (70% dân số thường tham gia). Nó là hàng rào dài nhất thế giới (5400km); được xây dựng để bảo vệ dân số cừu đông nhất thế giới (175 triệu con) và được cho là có thể được nhìn thấy từ không gian. Nó có trạm gia súc lớn nhất thế giới (Anna Creek) và lớn hơn cả Bỉ.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me