Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 4: Our customs and traditions - Phong tục và truyền thống của chúng ta

Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.

1. Look at the picture and answer the questions.

(Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. Picture 1: A family is celebrating a birthday.

Picture 2: People are making chung cakes.

Picture 3: A family is at an amusement park.

2. Yes, we do.

Tạm dịch:

1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình?

Tranh 1: Gia đình đang tổ chức sinh nhật.

Tranh 2: Người ta đang làm bánh chưng.

Tranh 3: Một gia đình đang ở công viên giải trí.

2. Gia đình bạn từng làm những điều này chưa?

Có.

2. Read Mi's presentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society?

(Đọc bài thuyết trình của Mi về phong tục và truyền thống. Bài viết của cô ấy có nói về gia đình và xã hội của cô ấy không?)

Hướng dẫn giải:

Yes, she is.

Tạm dịch:

Theo ý kiến tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Như những gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

A. Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi đã theo truyền thống này trong 3 thế hệ.

B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục dành ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không phải làm diều đó, nhưng nó làm cho chúng tôi gần gũi nhau hơn như một gia đình.

C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm rồi, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà.

Tất cả chúng tôi đều thích phong tục và truyền thống của chúng tôi bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A, B, or C in the blank.

(Bây giờ quyết định trong mỗi chi tiết bên dưới để cập đến đoạn văn nào. Viết A, B, c trong khoảng trống.)

Hướng dẫn giải:

1. C

2. A

3. C

4. B

5. A

6. B

Tạm dịch:

1. tên của món ăn Ý - Lasagne

2. thời gian mà các thành viên trong gia đình phải tụ tập ăn trưa -11 a.m

3. ngày kỷ niệm ngày cưới - ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 

4. một hoạt động ngoài trời - đi xem phim

5. khoảng thời gian mà một truyền thông tồn tại - 3 thế hệ 

6. lý do để dành thời gian cùng nhau - vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc nhau.

4. Read the text again and answer the question.

(Đọc bài văn lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October.

2. They usually go to the cinema or go for a pinic together.

3. They don’t remember.

4. They made five-coloured sticky rice served with grilled chicken.

5. They love family customs and traditions because they provide a sense of belonging.

Tạm dịch:

1. Ba phong tục hoặc truyền thông mà Mi đề cập là gì?

Chúng là: dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày mùng 2 Tết, dành ngày Chủ nhật cùng nhau và tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10.

2. Gia đình Mi thường làm gì vào những ngày Chủ nhật?

Họ thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại cùng nhau.

3. Ngày kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là ngày nào?

Họ không nhớ.

4. Họ đã làm gì cho kỷ niệm ngày cưới của ông bà trong năm nay?

Họ đã làm xôi 5 màu ăn kèm với gà nướng.

5. Tại sao họ thích phong tục và truyền thống gia đình?

Họ thích phong tục và truyền thống gia đình.

5. Work in pairs and discuss the questions.

(Làm theo cặp và thảo luận các câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. We have tradition of celebrating family member’s birthday. We alsc have custom of having dinner together. At Tet, we have tradition of making foods: sticky rice, spring roll, chung cake...

2. They are so meaningful and I feel happy to be a part of our traditions and customs.

3.  They make family member closer and love each other more.

Tạm dịch:

1. Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình bạn là gì? Miêu tả chúng chi tiết.

Chúng tôi có truyền thống tổ chức sinh nhật cho thành viên trong gia đình. Chúng tôi cũng có phong tục dùng cơm tối cùng nhau. Vào ngày Tết, chúng tôi có truyền thống nấu thức ăn: xôi, chả giò, bánh chưng...

2. Bạn cảm nhận như thế nào khi bạn tham gia vào những phong tục và truyền thống này?

Chúng thật có ý nghĩa và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi là một phần của những truyền thống và phong tục chúng tôi.

3. Tại sao thật quan trọng để tiếp tục phong tục và truyền thống của gia đinh? 

Chúng làm cho các thành viên gần gũi hơn và yêu thương nhau hơn.

6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then present what  you have found out to the class.

(Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.)

Hướng dẫn giải:

Name of interviewees

Question 1

Question 2

Question 3

Nam

Having dinner with family, going pinic at the end of month, going travelling in summer.

So wonderful 

People understand and love each other.

Tạm dịch:

Tên người được phỏng vấn

Câu hỏi 1

Câu hỏi 2

Câu hỏi 3

Nam

Ăn tối với gia đình, đi dã ngoại vào cuối tháng, đi du lịch vào mùa hè.

Thật tuyệt vời

Mọi người hiểu và yêu thương nhau.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me