Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 5: Festivals in Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.

Which festival should I see?

(Lễ hội nào tôi nên xem?)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc )

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Peter: Chào, mình sẽ thăm Việt Nam vào mùa xuân này. Mình thật sự muốn xem một lễ hội nơi đây.

Dương: Thật à? À, vậy lễ hội Huế thì sao?

Peter: Đó là gì? Và khi nào?

Dương: Nó vào tháng 4. Có nhiều điều để xem - một nghi lễ khai mạc, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc chương trình đêm phương đông, trình diễn nhạc cung đình... và những hơạt động thể thao như cờ người, đua thuyền...

Peter: Nghe hay đấy! Vậy những lễ hội vào tháng 2 hoặc 3 thì sao?

Dương: À, có nghỉ lễ Tết. Tại sao bạn không đến vào dịp đó nhỉ?

Peter: Bạn chắc chứ? Nhưng đó là dịp đoàn tụ gia đình bạn mà.

Dương: Chắc! Hãy đến và tham gia lễ hội. Để chào đón Tết, chúng mình chuẩn bị khay ngũ quả, làm mứt và bánh chưng. Thật khó để giải thích qua điện thoại. Chỉ cần đến, bạn sẽ không phải tiếc đâu.

Peter: Cảm ơn Dương.

Dương: Đúng vậy... Sau đó vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, mình sẽ dẫn bạn đi Bắc Ninh, nằm ở phía Bắc Hà Nội, để xem lễ hội Lim

 Peter: Chậm lại nào Dương! Lễ hội gì chứ?

Dương: Lim - có một bài hát quan họ truyền thông mà được trình diễn trên những con thuyền rồng và những trò chơi dân gian như bơi trên những cánh bằng tre khổng lồ, đấu vật...

a. Tick (v) true (T) or false (F)

(Chọn đúng (T) hay sai (F).)

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Peter sẽ đến Việt Nam vào mùa xuân.

2. Peter muốn Dương đưa ra lời khuyên nơi nào để đi. 

3. Dương nói rằng Peter nên đến Huế và Đà Nẵng.

4. Peter không muốn đến lễ hội Huế.

5. Dương đề nghị Peter đến lễ hội Huế, lễ hội Lim, và để mừng kỳ nghỉ lễ Tết với gia đình cậu ấy.

b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài thoại lần nữa và trả lời câu hỏi)

 

Hướng dẫn giải:

1. In April. They can see a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court musk performances... and sporting activities.

2. Duong’s family prepares a five-fruit tray, makes jam and chung cakes.

3. Because there are so many interesting things to see and enjoy, it would take too long to describe them.

4. In Bac Ninh, on 12th of the first lunar month.

5. Because it’s near Ha Noi, it takes place right after Tet holiday and is full of traditional events.

Tạm dịch:

1. Lễ hội Huế được tổ chức khi nào? Khách tham quan thấy gì ở đó?

Vào tháng Tư. Họ có thể thấy một nghi lễ khai mạc, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc chương trình đêm phương đông, trình diễn nhạc cung đình... và những hoạt động thị thao như cờ người, dua thuyền...

2. Gia đình Dương làm gì để đón Tết?

Gia đình Dương chuẩn bị một mâm ngũ quả, làm mứt và bánh chưng.

3. Tại sao Dương nói “Thật khó để giải thích qua điện thoại”?

Bởi vì có nhiều hoạt động thú vị để xem và thưởng thức, thật lâu để miêu tả hết nó.

4. Lễ hội Lim diễn ra khi nào và ở đâu?

Ở Bắc Ninh, vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch.

5. Tại sao bạn nghĩ Dương đề nghị lễ hội Lim?

Bởi vì nó gần Hà Nội, nó diễn ra đúng sau kỳ nghỉ Tết và nhiều hoạt động truyền thống.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain their meaning.

(Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.)

Hướng dẫn giải:

1. used as suggestion or to give advice

2. sound + adj, used to give your impression of what you hear 

3. to stress that it is worth spending time or money doing something 

4. to show surprise and to check that something is really OK to do 

Tạm dịch:

1. Tại sao bạn không thử làm xem? = được dùng như lời đề nghị hoặc đưa ra lời khuyên

2. Nghe tuyệt thật! = sound + tính từ, được dùng để đưa sự ấn tượng về những gì bạn nghe được

3. Rạn sẽ không tiếc đâu! = nhấn mạnh sự đáng giá của việc dành thời gian hay tiền bạc khi làm điều gì

4. Bạn có chắc không? = thể hiện sự ngạc nhiên và kiểm tra cái gì đó có thật ổn để làm không

d. Work in pairs. Make short conversations with the four expressions in c.

(Làm theo cặp. Làm một bài đàm thoại ngắn với 4 thành ngữ trong phần c.)

Hướng dẫn giải:

A: Why don’t you come with us to Lim festival? You won’t regret.

B: Sounds great! Are you sure?

Tạm dịch:

A: Tại sao bạn lại không đến với chúng tôi tham gia lễ hội Lim? Bạn sẽ không tiếc đâu.

B: Nghe tuyệt! Bạn chắc chứ?

2. Use the words from  the box to label the pictures.

(Sử dụng những từ trong khung để gọi tên những hình)

Hướng dẫn giải:

a. ceremony                         

b. anniversary 

c. reunion                     

d. procession

e. carnival                 

f. performance 

Tạm dịch:

a. nghi lễ                         b. lễ kỷ niệm

c. lễ đoàn viê                   d. đám rước

e. lễ hội hóa trang            f. màn trình diễn

3. Match the words with the pictures of festivals.

(Nối những từ với hình ảnh của lễ hội.)

Hướng dẫn giải:

1 - d               2 — a

3 - c               4 — b

5 - e

Tạm dịch:

1. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn               2. Lễ hội đua bò

3. Lễ hội rắn Lệ Mật                        4. Lễ hội cá voi

5. Lễ hội đua voi

4. Match the festivals in 3 with their descriptions.

(Nối lễ hội trong phần 3 với miêu tả của chúng.)

Hướng dẫn giải:

1 - c

2 - b

3 - e

4 - d

5 - a

Tạm dịch:

1. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn — Đây là nghi lễ chọi trâu truyền thống để thờ cúng thần Nước ở Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

2. Lễ hội đua bò - Lễ hội này được tổ chức ở tỉnh An Giang. Mỗi cuộc đua bao gồm 2 cặp bò và chúng được điều khiển bởi 2 người đàn ông trẻ.

3. Lễ hội rắn Lệ Mật — Lễ hội này sử dụng một màn trình diễn rắn tre để kể lại câu chuyện của làng Lệ Mật.

4. Lễ hội cá voi — Đây là một lễ hội thờ cúng cá voi và câu nguyện điều may mắn cho ngư dân ở Quảng Nam.

5. Lễ hội đua voi — Nó được tổ chức ở buôn Đôn, Đắk Lắk. Voi và người cưỡi đua theo tiếng trống, còng và đám đông reo hò.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me