Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 8 - Thí điểm

Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam

Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to an­swer the questions.

(Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. B. Rice farming.

2. The Khmer. 

3. C. In the Mekong Delta.

4. B. In the northern mountainous regions.

5. C.  In Son La.

6. A. The Hoa.

Tạm dịch:

1. Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

Trồng lúa.

2. Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

Người Khơ Me.

3. Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

Ở đồng bằng sồng Mê Kông.

4. Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

Ở những khu vực miền núi phía Bắc.

5. Người Laha hầu hết sống ở đâu?

Ở Sơn La.

6. Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

Người Hoa.

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic groups in the correct boxes. Can you add more?

(Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Khu vực Tây Bắc: Việt, H’mong, Lào

Khu vực Đông Bắc: Việt, H’mong, Nùng, Tày

Tây Nguyên: Việt, Bana, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Sê Đăng

Đồng Bằng sông Mê Kông: Việt, Chăm, Khmer Đồng bằng sông Hồng: Việt

3. Choose one group and talk about them 

(Chọn một nhóm và nói về họ.)

Hướng dẫn giải:

The Viet live everywhere in the country. They have the largest population.

They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Tạm dịch:

Người Việt sống ở mọi nơi trên đất nước. Họ có dân số lớn nhất.

Họ có nhiều loại thức ăn từ Bắc vào Nam. Họ thường tổ chức nhiều lễ hội suốt cả năm. Họ có trang phục truyền thống là: Áo dài và áo bà ba.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me