Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 8

Giải câu 1, 2 trang 33 SGK Công nghệ 8. Câu 1: Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? ...

Câu 1 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? 

Hướng dẫn trả lời

Bản vẽ chi tiết là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống. Bản vẽ chi tiết có:

Hình biểu diễn gồm hình cắt (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy diễn tả hình dạng bên trong và bên ngoài của vật thể.

Kích thước có kích thước chung và kích thước riêng.

Yêu cầu kĩ thuật gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt. 

Khung tên gồm tên gọi chi tiết máy, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế.

Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy ,dùng trong lao động , chế tạo , lắp ráp ,thi công vận hành 


Câu 2 trang 33 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết ? 

Hướng dẫn trả lời

- Gồm 5 bước:

1. Khung tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu cầu kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi chi tiết : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

-Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

-Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.

-Kích thước chung của chi tiết: þ28mm,30mm.

-Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính ngoài þ18mm, đường kính lỗ þ16mm, chiều dài 30mm.

-Gia công: làm tù cạnh

-Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

+Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết: ống hình trụ tròn.

+ Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa các chi tiết.

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me