Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 8

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Công nghệ 8. Câu 1: Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? ...

Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? 

Hướng dẫn trả lời

Cần phải truyền chuyển đông vì các bộ phạn của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ ko giống nhau, song đều đc dẫn động từ một chuyển động ban đầu. Do đó, cơ cấu truyền chuyển động có nhiệm vụ truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp vs tốc độ của các bộ phận trong máy. 


Câu 2 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ? 

Hướng dẫn trả lời

- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số truyền i.

- Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

 \(i = {{{n_{b{\rm{d}}}}} \over {{n_{\rm{d}}}}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)


Câu 3 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động ?

Hướng dẫn trả lời 

Phạm vi ứng dụng là vô hạn, trong tất cả các lĩnh vực.

Ví dụ; đồng hồ, hộp số xe máy, máy gặt, máy xúc,,,


Câu 4 trang 101 SGK Công Nghệ 8

Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng .Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ? 

Hướng dẫn trả lời

Như công thức ta có:

\(i = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

Vậy tỉ số truyền ở đây là: \(i = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}} = {{50} \over {20}} = 2,5\)

Vậy đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me