Trang chủ
Bình chọn:
1.6 trên 16 phiếu

Giải bài tập Địa lí 8

Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 98 Địa lí 8. Bài 2. Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.

Câu 1 - Mục 1 - Tiết 26 -Trang 96 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên.
Trả lời
Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố một số mỏ khoáng sân lớn (than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit).


Câu 1 - Mục 2 - Tiết 26 -Trang 97 - SGK Địa lí 8

Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).
Hướng dẫn
Dựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1.


Bài 1 - Trang 98 - SGK Địa lí 8

Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
Trả lời
- Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5(X)0 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác.
- Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm).


Bài 2 - Trang 98 - SGK Địa lí 8

Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.
Trả lời
- Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý...)
- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải.
- Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me