Trang chủ
Bình chọn:
1.3 trên 56 phiếu

Giải bài tập Lịch sử 8

Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 113 Lịch sử 8. Bài 2. Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp 8

Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó

Hướng dẫn làm bài:

Bảng thống  kê những  sự kiện lịch sử chính  của lịch sử hiện đại  từ năm 1917- 1945

Niên đại

Những sự kiện chính

Kết quả

Tháng 2-1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi .

-Lật đổ chế độ Nga Hoàng .

-Hai chính quyền song song tồn tại .

7-11-1917

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi .

-Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản .

-Thành lập nước Cộng hòa Xô viết  và chính phủ Xô Viết , xóa bỏ chế  độ người bóc lột người , xây dựng chế độ mới .

1918-1921

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ  chính quyến xô Viết .

Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới  , thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa , đánh thắng thù trong giặc ngoài.

1921-1941

Liên Xô xây dựng CNXH .

-Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , tập thể hóa nông nghiệp .

-Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN .

1918-1923

Cao trào cách mạng  ở  Châu Âu , châu Á.

-Các Đảng Cộng sản thành lập .

Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào .

1924-1929

Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB .

Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh , chính trị ổn định .

1929-1933

Khủng hỏang kinh tế ở Mỹ và lan rộng ra tòan thế giới tư bản .

Kinh tế giảm sút  nghiêm  trọng , thất nghiệp, bất ổn về chính trị .

1933-1939

 Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hỏang kinh tế .

-Đức- Ý- Nhật  phát xít hóa chế độ chính trị , chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược .

- Anh- Pháp- Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị , duy trì chế độ dân chủ tư sản .

1939-1945

 Chiến tranh thế giới thứ hai .

- Thế  giới  trong tình trạng chiến tranh .

-CNPX Đức – ý -Nhật  thất bại hòan tòan

-Thắng lợi về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ trên tòan thế giới .

Chọn một số sự kiện  lịch sử tiêu biểu  từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó :

- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917  thành công , chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực  ở một nước  đã tác động to lớn đến tình hình thế giới .

- Phong trào cách mạng ở các nước  tư bản  Âu- Mỹ 1918-1923  lên cao và có bước chuyển biến mới , ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời , Quốc tế Cộng sản thành lập  và lãnh đạo cách mạng đi theo  con đường cách mạng tháng Mười .

- Trong cuộc  đấu tranh giành độc lập dân tộc  ở Châu Á , cùng với sự phát triển của phong trào tư sản , giai cấp tư sản bắt đầu  trưởng thành  và tham gia lãnh đạo cách mạng .

- Sau vài năm phát triển , các  nước tư  bản lâm vào cuộc khủng hỏang kinh tế 1929-1933 dẫn đến sự thắng lợi  và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít  Đức , Ý , Nhật . Trong khi đó  để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế , Anh –Pháp -Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội .

- Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại , đã kết thúc  một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.


Bài 2 (trang 113 sgk Lịch sử 8): Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Trả lời:

- Sự phát triển có tính chất bước ngoặt của Cách mạng thế giới với thắng lợi mở đầu của Cách mạng tháng Mười Nga.

- Sự phát triển thăng trầm, đầy kịch tính của chủ nghĩa tư bản.

- Cuộc chiến tranh dân tộc và giai cấp rộng lớn, quyết liệt trong phạm vi từng nước và trên thế giới nhằm giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.


Bài 3 (trang 113 sgk Lịch sử 8): Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Trả lời:

- Hình ảnh về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga:

Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8

 

Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác