Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Cánh Diều

Bài 11. Trái tim yêu thương

1. Quan sát một từ điển tiếng Việt và cho biết: Quyển sách đó được dùng để làm gì? 2. Đọc quy ước sau đây của một quyển từ điển và cho biết: Các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào?

Câu 1 trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Quan sát một từ điển tiếng Việt và cho biết: Quyển sách đó được dùng để làm gì?

Trả lời:  

-       Quyển Từ điển tiếng Việt được dùng để tra nghĩa của từ tiếng Việt.

-        Quyển Từ điển học sinh giúp học sinh tra nghĩa của từ ngữ chưa hiểu khi học.

Câu 2 trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Đọc quy ước sau đây của một quyển từ điển và cho biết: Các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào?

Trả lời:  

- Các từ trong quyển từ điển này được sắp xếp theo thứ tự abc (thứ tự trước sau trong bảng chữ cái) của những chữ cái mở đầu từ.

-  Các từ cùng vần trong một mục từ được xếp theo thứ tự dấu thanh (không dấu, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu sắc, dấu nặng.)

Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Tìm các từ sau trong từ điển:

Trả lời:  

Học sinh chú ý các từ đã cho và tra cứu các từ trong từ điển theo hướng dẫn của giáo viên.

Câu 4 trang 8 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Nêu ý nghĩa của một trong những từ em vừa tìm được ở bài tập 3:

Trả lời:  

Nghĩa của từ ngoan: Dễ bảo, biết nghe lời.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác