Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 5: Being part of Asean

Làm việc theo cặp. Học sinh B dùng bảng thông tin bên dưới, còn học sinh A dùng bảng thông tin trang 63. Đặt câu hỏi để điền vào ô trống.

1. Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following:

(Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi khác nhau. Hãy nghiên cứu để tìm ra những ý dưới đây:)

Hướng dẫn giải:

Set A:    

1. Laos

2. Indonesia (largest: 237,424.363 - 2011 Census); Singapore (smallest: 5,076,700 people -2010 Census)

3. Brunei (Brunei dollar) and Singapore (Singapore dollar)

4. Indonesia (It has about 17,508 islands)

Set B:

1. The Philippines and Singapore

2. Myanmar

3. Thailand

4. Indonesia (largest: 1,904,569 km2); Singapore (smallest: 707.1 km2)

Tạm dịch:

A: Quốc gia thành viên ASEAN

- không có đất liền?

- Có dân số lớn nhất / nhỏ nhất?

- sử dụng đô la làm đơn vị tiền tệ?

- có số đảo lớn nhất?

B: Quốc gia thành viên ASEAN

- sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức của họ?

- được gọi là 'vùng đất của những ngôi chùa vàng'?

- được biết đến như là "vùng đất của nụ cười"?

- Có diện tích lớn nhất / nhỏ nhất?

2. Present your findings to the whole class.

(Trình bày những điều em tìm được trước cả lớp.)

IV. SPEAKING

Work in pairs. Student B uses the table below and student A uses the table on page 63. Ask questions to fin the gaps.

(Làm việc theo cặp. Học sinh B dùng bảng thông tin bên dưới, còn học sinh A dùng bảng thông tin trang 63. Đặt câu hỏi để điền vào ô trống)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Học sinh A: Bạn có thể nói cho tôi về dân số của Lào được không?

Học sinh B: Nó là 6 triệu, 4 trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm mười một người, và diện tiesc của Lào là bao nhiêu?

Học sinh A: Nó là 2 trăm và ba mươi sáu nghìn, tám trăm kilomet vuông.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác