Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 9: Cities of the future

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world.

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points.

(Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Em có thể mở rộng ý tưởng mà em đã nghĩ đến trong phần COMMUNICATION. Hãy đề cập đến những vấn đề sau: )

Tạm dịch:

- Tên của thành phố

- Đặc điểm địa lý: vị trí, diện tích, dân số, điều kiện thời tiết

- Cơ sở hạ tầng: phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải

- Cuộc sống và công việc của người dân: giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giờ làm việc

2. Introduce your poster to the class. Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world. 

(Hãy giới thiệu tờ chương quảng cáo của em trước lớp. Trình bày những nét chính và giải thích điều gì khiến cho thành phô của em là thành phố đáng sống nhất trên thế giới)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me