Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11 - Thí điểm

Unit 8: Our world heritage sites

Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection

Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection. Present your ideas to the class.

(Làm việc theo nhóm, hãy chọn một di sản ở Việt Nam và tìm thông tin về nó, sau đó thảo luận và đưa ra đề nghị cho việc bảo tồn và gìn giữ di sản đó. Trình bày ý tưởng của em trước lớp.)

Tạm dịch:

- Tên di sản là gì?

- Nó nằm ở đâu?)

- Hiện nay di sản đó trong tình trạng thế nào?

Nó được bảo quản tốt hay bị hư hỏng, tàn phá?

- Ai chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay?

- Theo em cần phải làm gì để cải thiện tình trạng đó?

- Có thể bảo quản di sản đó thế nào cho những thế hệ tương lai?

- Có thể bảo vệ di sản đó khỏi hư hỏng, trộm cướp hoặc hành vi vô trách nhiệm như thế nào?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác