Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trang 88 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp và bảng 22.5...

Câu 5 trang 88 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy điền nội dung phù hợp và bảng 22.5

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật.

TT

 Quá trình

Đặc điểm và diễn biến cơ bản

1

Tiêu hóa

 

2

Hô hấp

 

3

Tuần hoàn

 

4

Cân bằng nội môi

 

Trả lời:

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật.

T

T

Các quá trình

Đặc điểm và diễn biến cơ bản

1

Tiêu hóa

-  Đặc điểm: Quá trình tiêu hóa chủ yếu là những biến đổi cơ học và sau đó là những biến đổi hóa học được thực hiên nhờ các enzim do các tuyến tiêu hóa tiết ra.

-  Diễn biến cơ bản: Tiêu hóa cơ học: chủ yếu nhờ răng và thành cơ ống tiêu hóa nghiền nhỏ thức ăn, làm tăng bề mặt tiếp xúc của thức ăn với enzim. Tiêu hóa hóa học: nhờ các enzim trong tuyến nước bọt và các tuyến tiêu hóa khác biến đổi các chất hữu cơ phức tạp thành những chất đơn giản có thể hấp thụ được vào máu để đưa tới các cơ quan, tế bào của cơ thể.

2

Hô hấp

-  Đặc điểm: Quá trình hô hấp được thực hiện nhờ sự ôxi hóa các chất dinh dưỡng có trong tế bào, tạo ra sản phẩm là C02 và H20, đồng thời giải phóng ra năng lượng.

-  Diễn biến cơ bản: 02 + Hb (tự do hoặc trong hồng cầu) -> Hb02 hoặc 02 hòa tan đi vào trong huyết tương theo đường máu đến tế bào. Ngược lại, C02 được vận chuyển dưới dạng NaHC0, HbC02 và hòa tan trong nước mô, huyết tương để chuyển đến phổi.

3

Tuần hoàn

-  Đặc điểm: Hệ vận chuyển tiếp nhận các chất dinh dưỡng và ôxi từ máu và dịch mô vận chuyển liên tục khắp cơ thể nhờ tim và hệ mạch. 

-  Diễn biến cơ bản: Hoạt động của hệ vận chuyển bao gồm hoạt động co bóp của tim đẩy máu vào trong hệ mạch và hoạt động của hệ mạch vận chuyển máu luân chuyển trong toàn bộ cơ thể.

4

Cân bằng nội môi

-  Đặc điểm: Cân bằng nội môi là đảm bảo sự cân bằng và ổn định pH, áp suất thẩm thấu, nhiệt độ...

-  Diễn biến cơ bản: Thận điều hòa nước và khoáng, hệ đệm trong máu điều hòa pH của nội môi, gan tham gia điều hòa glucôzơ trong máu và prôtêin trong huyết tương.


Câu 6 trang 88 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Điền vào các ô trống trong sơ đồ sau để thấy mối liên quan giữa chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và nội bào.

Trả lời:

Sơ đồ mối liên quan giữa chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và nội bào.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác