Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 11 Nâng cao

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trang 60, 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Câu 1: Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp...

Câu 1 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn tạp.

Trả lời:

Quá trình tiêu hóa ở động vật ăn tạp cũng tương tự các động vật ăn thịt (ở miệng và dạ dày, ruột), tuy nhiên về cấu tạo có chút ít khác biệt, thích nghi với chế độ ăn, thể hiện ở hàm răng và độ dài ruột.  


Câu 2 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hóa? Vì sao?

Trả lời:

Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở ruột. Bởi vì ở miệng và dạ dày, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học là chính. Sự biến đổi hóa học: mới chỉ có cacbohiđrat và prôtêin được biến đổi bước đầu. Còn ở ruột thì có đủ các loại enzim đế biến đổi tất cả các loại thức ăn về mặt hóa học. 


Câu 3 trang 60 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện như thế nào? 

Trả lời:

Cấu tạo của ruột phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng được thể hiện:

-   Có các nếp gấp niêm mạc

-   Rất nhiều lông ruột và lông cực nhỏ 

Do cấu tạo như vậy làm cho diện tích bề mặt hấp thụ tăng hàng nghìn lần tạo điều kiện hấp thụ nhanh chóng và triệt để các chất dinh dưỡng. 


Câu 4 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất vì:

A. Ruột là bộ phận dài nhất trong ống tiêu hóa.

B. Bề mặt hấp thụ của ruột lớn.

C. Ở ruột có đầy đủ các loại enzim để phân giải tất cả các loại thức ăn.

D. Cả A và B.

E. Cả B và C.

Trả lời:

Đáp án: E  


Câu 5 trang 61 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Nêu rõ cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa.

Trả lời:

Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa:

-  Khuếch tán theo chiều građian nồng độ.

-  Vận chuyển tích cực (ngược chiều građian nồng độ) và có tiêu dùng năng lượng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me